Bohuslav Reynek na cestě

K2_útPMCETE_prosince+0100RproPMCET_0C3

29. ledna skončila v Domě U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí výstava Bohuslava Reynka, která v jistém smyslu navazovala na výstavu uvedenou v loňském roce v Městské galerii. Po velkém ohlasu mezi odbornou veřejností byl její kurátor Pavel Chalupa požádán, aby doplnil pražský projekt o řadu objevů, které učinil při přípravě vysokomýtské výstavy. Pražská výstava se pak v jeho spolupráci rozrostla především o zápůjčkly z pozůstalosti autora a ze soukropmých sbírek z ČR a Francie a rovněž o unikátní literární část. Kurátor se u této příležitosti stal také autorem vůbec první Reynkovy monografie. 

Kniha o 400 stranách vyšla v pražském nakladatelství Arbor vitae na sklonku roku 2011. Vedle základních biografických a bibliografických údajů o Bohuslavu Reynkovi obsahuje také obsáhlý soubor jeho grafik otištěných v měřítku 1 : 1. Autorem fotografií pro celou knihu byl českobudějovický fotograf František Nárovec, který se reprodukováním všech dostupných Reynkových grafik zabýval u této příležitosti více než dva roky. Autorkou grafického konceptu knihy byla grafička a výtvarnice Radana Lencová. Samotný text je pak v osmi kapitolách pojednáním o všech hlavních oborech Reynkovy činnosti - přes neznámé kresby, malby a linoryty až k všeobecně známým barevným suchým jehlám a leptům. V úplnosti je v knize publikováno (vůbec poprvé souborně) i všech šest autorových grafických cyklů - VánoceSníhPastoralePašijový cyklusJob a Don Quijote. Zejména publikace čtvrtého z nich, osmnáctidílného Pašijového cyklu, je pro jeho zcela mimořádnou vzácnost (existuje pouze v jediném exempláři roztoušeném mezi celkem šest institucí a sběratelů) edičním počinem mimořádné hodnoty, který dává čtenářům knihy možnost spatřit vůbec poprvé nejvýznamnější Reynkův cyklus na vlastní oči.

Na obálce knihy: Svatý František s hrdličkou, kolorovaná suchá jehla s monotypem, 1965, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, © Fond Bohuslava Reynka, foto František Nárovec, 2011, grafická úprava Radana Lencová.

Galerie Obrázků

Hudba v galerii 2023

Informace

  • Barvy a jejich tajemství

    Výstava, která bude od 20. 10. do 20. 11. k vidění v Turistickém informačním centru, přiblíží divákovi základní malířský materiál – barevné pigmenty, historii jejich objevů a vývoje od dob jeskynních maleb po průmyslovou výrobu barev pro umělce na přelomu 19. a 20. století. 

Vyhledávání