Kruh přátel hudby

KOMORNÍ KONCERTY MEZI OBRAZY

Kruh přátel hudby při Městské galerii Vysoké Mýto pořádá každoročně šest komorních vystoupení. Během nich se posluchačům představí renomovaní hudebníci, soubory, ale rovněž mladí umělci, kteří teprve studují nebo školy nedávno ukončili. Programová dramaturgie se snaží oslovit návštěvníky napříč generacemi.

Koncerty se konají ve výstavním sále, zpravidla ve čtvrtek v 19.30 hodin. O přestávce si se sklenkou vína prohlédnete stávající výstavu.

Vstup ve společenském oděvu.

A na co se můžete v roce 2023 těšit?

jarní sezona

Dva světy - jeden svět (stará i soudobá klasická hudba)

9. 2.

Helena Kalambová /zpěv/ a Kateřina Ochmanová /klavír/

6. 4.

Adam Klánský /violoncello/ a Anna Knoulichová /klavír/

4. 5.

Alinde Quintet /dechový soubor/

podzimní sezona

Géniové světové hudby

14. 9.

Jiří Pazour /klavír/

12. 10.

Collegio Trionfi /klarinet, violoncello, klavír/

16. 11.

Tadeáš Hoza /opera + klavírní doprovod/

Hudba v galerii 2023

Informace

  • Barvy a jejich tajemství

    Výstava, která je k vidění v Turistickém informačním centru, přiblížuje divákovi základní malířský materiál – barevné pigmenty, historii jejich objevů a vývoje od dob jeskynních maleb po průmyslovou výrobu barev pro umělce na přelomu 19. a 20. století. Zapůjčena je z Muzea Orlických hor v Rychnově n. K.

Vyhledávání