Ohlédnutí za rokem 2011

K2_útAMCETE_prosince+0100RproAMCET_0C3

Ve zkrácené sezóně roku 2011 uspořádala MGVM čtyři vlastní výstavy, na pěti dalších se podílela. Od 23. 1. do 11. 3. na výstavě s názvem Grafika představila vrcholná díla českých grafiků 20. století z vlastních sbírek  i ze sbírek domácích a zahraničních sběratelů. Od 1. 4. do 1. 5. 2011 se konala výstava Filip Dvorský a jeho vysokomýtští následovníci, jako volné pokračování úspěšné mystifikační akce z roku 2007. Tentokrát s Filipem Dvorským (kdysi Kydrivsem Lipofem) vystavovali jeho žáci z výtvarného oboru vysokomýtské ZUŠ. Pod názvem Mezi nebem a zemí následovala výstava Bohuslava Reynka...

Výstava tohoto kultovního  rytce a básníka se konala od 10. 6. do 6. 7. ve Výstavní síni Jana Jušky v bývalém Okresním domě. Byla to historicky poslední výstava v tomto prostoru, kde se výstavy konaly už od roku 1902 a galerie tu měla své sídlo od roku 1972.Přípravu této náročné výstavy ve spolupráci se Smetanovou Litomyšlí Městská galerie iniciovala a na dvou místech současně koordinovala. Výsledkem byl rekordní počet návštěvníků jedné výstavy v dějinách MG. Ve dnech 9.-23. 9. se v Galerii ve Zvonici konal ještě 5. výtvarný salon malířů Vysokomýtska, tradiční akce, která představila nová díla výtvarníků vysokomýtské umělecké skupiny Triangl. Galerie se podílela zápůjčkami či spoluprací i na dalších výstavách, pořádaných jinými institucemi, mj. na výstavě Jakuba Obrovského na Francouzském velvyslanectví v Praze, na výstavě K. J. Sigmunda ve Východočeské galerii v Pardubicích, Jiřího Hejny v Městské galerii v Litomyšli či na výstavě Bohuslava Reynka v Galerii hlavního města Prahy. Přesto, že sezóna byla kvůli stěhování radikálně zkrácena, celkový počet návštěvníků byl čtvrtý nejvyšší v historii: 3280.

K úspěchům Městské galerie v roce 2011 je třeba připočíst také ocenění Pravoslava Sováka, který získal při udílení Výročních cen města Vysoké Mýto Cenu za výtvarný počin za rok 2010 (za svou výstavu konanou tu v roce 2010) i ocenění malířů Václava Macháně a Zdeňka Rosáka, kteří získali Cenu starosty Vysokého Mýta Miloslava Souška.

Galerie Obrázků

Hudba v galerii 2023

Informace

  • Barvy a jejich tajemství

    Výstava, která bude od 20. 10. do 20. 11. k vidění v Turistickém informačním centru, přiblíží divákovi základní malířský materiál – barevné pigmenty, historii jejich objevů a vývoje od dob jeskynních maleb po průmyslovou výrobu barev pro umělce na přelomu 19. a 20. století. 

Vyhledávání