Průzory Jany Krejzové virtuálně Doporučený

Výstava keramiky Jany Krejzové nazvaná Průzory se konala ve virtuálním prostoru. Reportáže z první, druhétřetí i čtvrté adventní neděle vám dají nahlédnout do tvůrčího světa vysokomýtské výtvarnice.

Zajdeme společně do výstavního sálu, vydáme se však také do Újezdce, kde autorka žije a tvoří. Zde nahlédneme do jejího ateliéru, galerie a budeme svědky vypalování keramiky. Každý díl doprovodí zajímavé povídání Jany Krejzové a jejího hosta.

Vysokomýtská rodačka Jana Krejzová našla před dvaceti lety své útočiště v Újezdci u Růžového paloučku nedaleko Litomyšle, kde si v bývalém statku vybudovala tvůrčí centrum pro sebe i své žáky. Práce s hlínou ji bavila již od dětských let. Absolvovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, kde studovala u akademických sochařů Jaroslava Podmola a Bohumila Dobiáše mladšího. Počátkem 90. let získávala zkušenosti na univerzitě v Manchesteru ve Velké Británii. Tam se věnovala technice raku a jiným, u nás v té době méně známým, keramickým postupům.   Pracovala v Českém fondu výtvarných umění v Praze a založila dnes již neexistující keramickou dílnu v Hrušové. Dvanáct let působila také jako učitelka výtvarného oboru na základních uměleckých školách v Chocni a ve Vysokém Mýtě.

Od roku 2001 se naplno věnuje volné ateliérové tvorbě, v níž se spojují různé formy a postupy z oblasti užitého i konceptuálního umění, cvičení a meditace. Ve svém statku vybudovala výtvarné centrum, kde pořádá workshopy a interaktivní hliněné dílny, akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy. Přitahuji zájemce o keramiku z České republiky i ze zahraničí. Intenzivně se věnuje cvičení jógy.

Vlastní tvorba pro ni není cílem, ale cestou, na které materiál získává nový tvar a nachází i své nové místo. Vzniká tak keramika inspirovaná tradičním čajovým obřadem, zenovými zahradami a technologií raku, zakuřovaná keramika, keramika pálená otevřeným ohněm i volné keramické zahradní plastiky pálené dřevem a prostorové instalace.

Jana Krejzová je členkou Sdružení výtvarných umělců keramiků Praha.

noc v galerii 2024

Vyhledávání