gpsknyttl.vmyto.cz

Čtvrtek 5. července 2012, 13-19 hod., okolí Vysokého Mýta a Luže

Poprvé v historii českého výstavnictví uvede MGVM výstavní akci, při které budou v přírodě vystaveny obrazy na svých přesných gps souřadnicích. Na místech, odkud byly malovány, budou stát obrazy malíře Bohumila Knyttla (1903-1971), který v našem kraji působil a maloval ve 30. a 40. letech 20. století. Interaktivní mapa a souřadnice ke stažení ZDE, tištěný plánek bude k dispozici na místě. Gps cyrilometodějská pouť, kterou mohou účastníci absolvovat pěšky, na kole či automobilem (celkem asi 25 km) vyvrcholí v hospodě ve Střemošicích, kde umělec v letech 1936-1937 žil. 

Tato mimořádná výstava Městské galerie se koná v rámci jejího alternativního programu ve spolupráci se společností Alterprodukt. Na organizačním zabezpečení akce se podílí studenti Základní umělecké školy Vysoké Mýto se svým pedagogem Filipem Dvorským a dále obce Střemošice, Pustina, Luže a Vysoké Mýto - místní část Brteč.

Potenciální poutníky odkazujeme na tuto naši internetovou stránku v době 10 dní před samotnou akcí (od 28. 6. do 5. 7.). Najdou zde detailní informace i interaktivní mapu knyttlovské pouti. Současně tu bude k dispozici i informace o aktuálním stavu počasí nad Vysokomýtskem... Z pochopitelných důvodů nesmí pršet a nesmí vát ani příliš bouřlivý vítr. V opačném případě bude akce 5. 6. v 9.00 na tomto místě internetu zrušena nebo odložena podle aktuální předpovědi počasí.

 

gpsknyttl.vmyto.cz

 

14 míst (9 zastavení a 5 pěších procházek)
v okolí Vysokého Mýta, Střemošic a Luže
s obrazy Bohumila Knyttla

Cestu ve čtvrtek 5. července 2012 lze absolvovat pěšky, na kole či automobilem mezi 13. a 19. hodinou. Automobilistům doporučujeme využít k parkování místa označená jako P1-P9.

Zastavením rozumíme místa, do jejichž blízkosti motorizovaní návštěvníci mohou dojet autem.  Pěší procházky pak až na jedinou výjimku (procházka od Poklony ze zastavení č. 3, která je dosti strmá) nepředstavují žádný problém a mohou ji podniknout i málo zdatní poutníci.  Velocipedisté dojedou na kole všude, doporučujeme ovšem, aby všechny procházky, kvůli bezpečnosti pěších, absolvovali také pěšky.

Během cesty dále doporučujeme těm, kteří je neznají, některá pozoruhodná místa v bezprostředním sousedství vystavených obrazů, a sice starý židovský hřbitov v Luži, zříceninu hradu Košumberk a tzv. Žižkův stůl u Bílého Koně. Všechna místa  představují pouze nepatrnou odchylku od základní trasy.

Začátek celé pouti proběhne mezi 13. a 14. hodinou na prvním zastavení u Boháčova statku na Brtči, zakončení se předpokládá mezi 17. a 19. hodinou v hospodě ve Střemošicích. Občerstvení je zajištěno po cestě v hospodách na Pustinách, ve Střemošicích, které mají otevřeno speciálně pro účastníky kmyttlovské pouti. Ve Střemošicích se kromě nápojů podávají i teplá jídla.

Trasa pro pěší, cyklisty je v principu shodná, automobilisté musejí některé úseky objet. Přesný plán mohou všichni účastníci získat v místě prezentace (na 1. zastavení v Brtči), případně na všech dalších zastaveních za 20 Kč. Pochopitelně není nutné absolvovat všechna zastavení ani všechny pěší procházky, ovšem pro ty z účastníky, kteří nasbírají na cestě všech 9 razítek z devíti zastavení, je připraveno losování o velmi kvalitní přístroj gps.

Pohled od Boháčova statku v Brtči směrem na Litomyšl, 1936Zastavení 1.
Brteč
, před domem č. p. 24, první dům na cestě ze Lhůty do Brtče, respektive poslední brtečský dům z prostoru parkoviště P1 (prostor v horní Brtči při silnici Vysoké Mýto-Luže) pěšky či na kole směrem dolů na Lhůtu. Do tohoto domu (zvaného Boháčův statek) B. Knyttl docházel ze Střemošic  a z Luže  v letech 1936 – 1945 zcela pravidelně a celá jeho rodina tu našla věrné přátele. Toto přátelství trvá dosud.

49.923187, 16.123635
+49° 55' 23.47", +16° 7' 25.09"

Obraz: Pohled od Brtče, olej, plátno, 1936

Brtečská procházka: pouze pro pěší 300 m za obrazy na:
49.923222, 16.124282
+49° 55' 23.60", +16° 7' 27.42"

49.924816, 16.123458
+49° 55' 29.34", +16° 7' 24.45"   

Bohumil Knyttl: Mlíkův dvůr na Pustinách, 1943Zastavení 2.

Pustina, ze středu obce (P2) 200 m polní cestou na SV na křižovatku polních cest. Mlíkův statek, tzv. Dvůr (bývalý poplužní dvůr patřící novohradským hrabatům z Chamaré) navštěvoval B. Knyttl zejména za války, v době potravinové nouze. Na statku se mu vždy dostalo vřelého přijetí, neboť tu bydlel strýc jeho ženy Boženy, starosta Pustin Čeněk Mlíka.

49.898311, 16.102674
+49° 53' 53.92", +16° 6' 9.63"

Obraz: Pustina, Pohled na Mlíkův dvůr č. p. 45, olej, lepenka, 1943

Druhá, pustinská procházka:  1000 m

Kolem domu č.p. 45 na konec ořechové a třešňové aleje do místa

49.890446, 16.109669
+49° 53' 25.61", +16° 6' 34.81"   

V aleji jsou umístěna díla B. K., která se doposud nepodařilo lokalizovat. Pouze pro pěší, ke statku č. p. 45 i pro cyklisty.

Poklona u Střemošic, 1936, olej, kartonZastavení 3.

Poklona, barokní sloup nad Střemošicemi v zatáčce na silnici Řepníky-Střemošice

49° 53' 40.26", 16° 4' 25.69"

Obraz: U Poklony, olej, lepenka, 14. 7. 1936

 

Třetí procházka, od Poklony k obrazu na souřadnici

49.890159, 16.076643
+49° 53' 24.57", +16° 4' 35.91"

Po hraně Střemošické stráně a lesním úvozem prudce dolů na luka nad Střemošicemi, 500 m a zpět. Pouze pro pěší.

Sušárna ovoce ve Střemošicích, kolem 1942, olej, kartonZastavení 4.

Místo u Pečenkova statku č.p. 1 ve Střemošicích, stojící na základech bývalé středověké tvrze. Pro motoristy dostupné z P9, jinak pro pěší a cyklisty po lukách z Poklony podle značení.

49.892868, 16.069251
+49° 53' 34.32", +16° 4' 9.30"

Sušárna ovoce ve Střemošicích, olej, karton, kolem 1942
a dva další obrazy na obdobné téma u Pečenkova statku.

Bohumil Knyttl: V zatáčce u Lipky pod Střemošicemi, asi 1937, olej, plátno

Zastavení 5.

V zatáčce U Lipky pod Střemošicemi směrem k silnici Nové Hrady-Luže. P6 na pravém okraji silnice směrem na Luži, v bezpečné vzdálenosti  za zatáčkou.

49.888241, 16.060306
+49° 53' 17.67", +16° 3' 37.10"

Obraz: U Lipky pod Střemošicemi, olej, plátno, asi 1937.

V létě u Luže, 1943, olej, lepenka

Zastavení 6.

Rozcestí k Židovskému hřbitovu v Luži, pro automobilisty od Zastavení 8 autem po zpevněné vozovce k zemědělskému družstvu (P7)

49.895077, 16.042920
+49° 53' 42.28", +16° 2' 34.51"

Obraz: V létě u Luže, olej, lepenka, 1943 (pohled na Košumberk a Chlumek od židovského hřbitova)

Odtud procházka k Židovskému hřbitovu (300 m). Pouze pro pěší.         

Košumberk, kolem 1942, olej, lepenkaZastavení 7.

Košumberk, prostor těsně za odbočkou za benzinovou stanicí směrem do Košumberka, P7 v okolí benzínové pumpy.

49.887515, 16.037840
+49° 53' 15.05", +16° 2' 16.22"

Obraz: Pohled na Košumberk, olej, překližka, kolem 1942.

Odtud možný výlet na Košumberk (otevřeno do 17 hodin).

Novohradka v Luži, asi 1944, olej, plátnoZastavení 8.

Poděbradova 73, předposlední lužský dům, tzv. Němečkova vila na silnici na Voletice a Vysoké Mýto, tedy poslední dům před Márovým mlýnem u rybníka pod Voleticemi. Tento dům měl pronajat  B. Knyttl v letech 1941-1947. Narodila se tu i jeho dcera Světlana.  P8 je doporučeno na pravém okraji silnice směrem z Luže.

49.899690, 16.033607
+49° 53' 58.88", +16° 2' 0.99"

Obraz: Novohradka v Luži, asi 1944, olej, plátno, 50 x 70 cm.

Odtud 4. procházka, kolem Novohradky a zpět (pouze pro pěší), 200m, zde jsou vystaveny obrazy B. K. z břehů Novohradky.

Zahrada před hospodou ve střemošicích, asi 1944, olej, lepenka Zastavení 9.

Hospoda ve Střemošicích č. p. 60, v sousedství Obecního úřadu a v blízkosti P9 (prosíme motoristy, aby neparkovali přímo před hospodou, ale spíše na střemošické návsi a okolí).

49.892150, 16.069492
+49° 53' 31.74", +16° 4' 10.17"

Obraz: Před hospodou ve Střemošicích, olej, karton

Další střemošické obrazy jsou vystaveny uvnitř hospody a v jejím bezprostředním  okolí, kde B. Knyttl  pořídil nejvíce obrazů během svého střemošického pobytu v letech 1936 a 1937.

Nejvzdálenějším obrazem páté, střemošické procházky je obraz na místě

49.887667, 16.069661
+49° 53' 15.60", +16° 4' 10.78"

Obraz: Pohled k Bílému Koni, olej, plátno, kolem 1942

Odtud možná návštěva Žižkova stolu u Bílého Koně (500 m od obrazu, na silnici a odtud po značce vpravo).

Pohled k Bílému Koni, kolem 1942, olej, plátno

Fragile Ivko - Ivana Majvaldová

Informace

 • Beseda k 30. výročí Čermákova Mýta

  Beseda v sále galerie, která se koná v sobotu 25. 5. od 10 hodin, uzavře na hodinu výstavu. Setkání s Josefem Mlíkou, zakladatelem festivalu dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, je součástí jeho 30. ročníku. 

 • ZUŠ OPEN v sále galerie

  Výstavní sál se v úterý 28. 5. stane součástí festivalu ZUŠ OPEN. Od 15 do 17 hodin zde ke klavíru usednou žáci Vlastimila Jurčíka. V tomto čase je vstup do vysokomýtské galerie zdarma.

 • Petra Šplíchalová Za vodou

  Na léta prožitá ve Velké Británii zavzpomíná prostřednictvím svých snímků vysokomýtská fotografka Petra Šplíchalová. Ta s fotoaparátem britské ostrovy nejen procestovala, ale díky své profesi se dostala na místa, kam se obyčejný smrtelník hned tak nepodívá. Výstava začne 27. 6. v 18 hodin.

 • Galerijní noc zahájila čtyři výstavy

  O letošní vysokomýtské Galerijní noci se otevřely čtyři výstavy - ve zvonici, v sále, ve foyer a ve sklepení. Zněla hudba i autorská poezie. Večer plný kultury se vydařil.

Vyhledávání