Seznam výstav Městské galerie od počátků do současnosti

V rozsáhlém seznamu, který publikujeme níže (viz celý článek), jsou obsaženy základní údaje o názvu, místě a době konání výstav. Další údaje jsou uvedeny tehdy, pokud jsou známy podrobnosti. Je-li uvedeno slovo katalog, znamená to, že jeho originál je uložen v archivu MGVM a je k dispozici odborné veřejnosti na požádání. Za jednotlivými seznamy je uveden rejstřík vystavujících umělců (je uveden vždy rok výstavy a jeho číslo v seznamu výstav MGVM, tučné číslo znamená, že šlo o výstavu samostatnou, obyčejné písmo naznačuje, že výstava byla skupinová).

 

Obsah

I. Přehled výstav ve Vysokém Mýtě do založení galerie v roce 1957 (připravuje se)
II. Přehled výstav Městské galerie ve Vysokém Mýtě od jejího založení (1957) do současnosti
III. Přehled  Salonů královských věnných měst a vysokomýtských umělců, kteří na nich vystavovali

IV. Rejstřík vystavujících umělců

 

Část II.

Přehled výstav Městské galerie ve Vysokém Mýtě od jejího založení do současnosti

 

1957

 

1. Základní sbírka

26. 10. - 27. 11. 1957, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Ivan Bednář, Jiří Řapek. Katalog: Radovan Dvořák.

31 obrazů, 18 plastik.

 

2. Obrazy Jana Jušky a Jana Rusňáka

1. 12. - 27. 12. 1957, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Josef Hašek, Jiří Řapek. Katalog: Eduard Beránek a Jaroslav Hošek.

68 obrazů (33 J. Juška, 35 J. Rusňák).

 

1958

 

3. Základní sbírka II 

1. 1. - 4. 2. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

36 obrazů, 12 plastik.

 

4. Ludmila Jiřincová: Grafické dílo 1955-57           

16. 2. - 3. 3. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Zahájení: Jiří Řapek. Úvodní slovo: Kamil Bednář. Katalog: Jaroslav Hošek.      

72 akvarelů, kreseb a grafik.                                                                                                                               

 

5. František Emler: Malířská a grafická tvorba

23. 3. - 7. 4. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Rudolf Rouček. Katalog: Jan Juška.

38 obrazů.

 

6. Honoré Daumier: Litografie

20. 4. - 1. 5. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Jiří Řapek.

154 litografií.         

 

7. Ivan Bednář a Václav Peřina

9. 5. - 26. 5. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: František Peťas. Katalog: Stanislav Wirth.

26 obrazů I. Bednář, 27 obrazů V. Peřina.

 

8. Základní sbírka III

9. 6. - 31. 8. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

38 obrazů a plastik.

 

9. Z grafického díla nár. umělce Maxe Švabinského          

7. 9. - 29. 9. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu         

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích. 

Úvodní slovo a katalog: Ludvík Páleníček.

20 grafik, 60 litografií.

 

10. Willi Horný: Obrazy z let 1957-58          

12. 10. - 28. 10. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

1. samostatná výstava. Úvodní slovo a katalog: Jiří Řapek.

40 olejů.

 

11. Čeští malíři 19. století

16. 11. - 30. 11. 1958, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.

64 obrazů.

 

12. Výstava z díla Jana Podhajského

14. 12. - 2. 1. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Jan Juška. Katalog: Radovan Dvořák.

85 obrazů a kreseb.

 

1959

 

13. Zasl. umělec Josef Sudek: Fotografie

25. 1. - 9. 2. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích a Fotokroužkem Závodního klubu strojírenských závodů.

Úvodní slovo: Jaroslav Hošek a Eduard Doskočil. Katalog: Jaroslav Hošek.

82 fotografií.

 

14. Výstava obrazů a grafik, které daroval městu Antonín Huráň

8. 3. - 18. 3. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Místním národním výborem a Okresním vlastivědným muzeem ve Vysokém Mýtě.

Úvodní slovo: Josef Šalda. Katalog: Radovan Dvořák.   

39 obrazů a grafik. Jan Honsa, František Ropek, Emanuel Frinta, Milča Uzlová.

 

15. Václav Sivko: Grafické dílo

29. 3. - 14. 4. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Pavel Parma a Jiří V. Svoboda. Katalog: Jaroslav Hošek.

51 kreseb.

 

16. Výtvarné dílo zasl. umělce Karla Vika

30. 4. - 18. 5. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Josef Schejbal.

36 kreseb, 136 dřevorytů.     

 

17. Jakub Obrovský

21. 6. - 31. 8. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

K 10. výročí umělcovy smrti. Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

33 olejů a kreseb.

 

18. Obrazy a plastiky výtvarných umělců Pardubického kraje

20. 9. - 8. 10. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajským vlastivědným ústavem a klubem čs. výtvarných umělců v Pardubicích.

Úvodní slovo: Blažena Borovičková-Podpěrová. Katalog: Jan Juška.     

61 obrazů, 8 plastik. Blažena Borovičková-Podpěrová, Zdeněk Brožek, František Bukáček, František V. Danihelka, Anna Dvořáková, Otto Fusek, Rudolf Hanych, Josef Hašek, Marta Horáková, Willy Horný, Jan Hubáček, Jan Juška, Oldřich Karel, Jaroslav A. Kellar, Lubomír Mecl, Václav Peřina, Jaroslav Polanský, František Ropek, Jan Rusňák, Zdeněk Sejček, Bohuslav Suchý, František Šmilauer, Jiří Švec, Věra Vovsová, Dobromil Zahradník.

 

19. Václav Bubeníček: Krajina a figura v kresbě a malbě

1. 11. - 16. 11. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Jaroslav Hlaváček.

80 obrazů.

 

20. František Bukáček a Rudolf Hanych: Obrazy

6. 12. - 30. 12. 1959, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: František Sadovský.

33 obrazů F. Bukáček, 30 obrazů R. Hanych.

 

1960

 

21. Zdeněk Sigmund: Obrazy, keramika a kresby z let 1957-1959

17. 1. - 1. 2. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Svazem čs. výtvarných umělců v Pardubicích.

Úvodní slovo: Marcela Schusterová. Katalog: Čestmír Berka.

54 obrazů a kreseb, 16 keramik.

 

22. Stanislav Odvárko: Výbor z malířského díla

21. 2. - 14. 3. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích.

Úvodní slovo: Marcela Schusterová. Katalog: Lumír Čivrný.

74 obrazů.

 

23. Jaroslav A. Kellar: Akvarely a grafika z let 1958-60

27. 3. - 11. 4. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích.

Úvodní slovo: Marcela Schusterová

62 kreseb a grafik.

 

24. Poezie ve fotografii         

17. 4. - 25. 4. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem strojírenských závodů.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.

Eduard Doskočil, František Rezek, Miroslav Prokeš.

 

25. Václav Šafránek: Obrazy

30. 4. - 15. 5. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem strojírenských závodů.

Úvodní slovo: Eduard Doskočil. Katalog: Radovan Dvořák.

40 obrazů.

 

26. Originály Čchi-Paj-Še      

3. 5. - 23. 5. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích.

Úvodní slovo: Jiří Hájek a Boh. Luňák. Katalog: Jiří Hájek.

96 akvarelů.

 

27. Sklo Jana Gabrhela z let 1958-1960

29. 5. - 12. 6. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem strojírenských závodů.                                                       

Úvodní slovo: Radovan Dvořák. Katalog: A. Matura.

 

28. Základní sbírka I

1. 6. - 31. 8. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Krajskou galerií v Pardubicích.

31 obrazů, 18 plastik.

 

29. Výstava obrazů a plastik členů klubu čs. výtvarných umělců v Pardubicích

25. 9. - 12. 10. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu  

Ve spolupráci s Klubem čs. výtvarných umělců v Pardubicích.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák. Katalog: O. A. Kukla.

73 děl. František V. Blažek, Blažena Borovičková-Podpěrová, Zdeněk Brožek, František Bukáček, Milena Červenková, František V. Danihelka, Anna Dvořáková, Otto Fusek, Rudolf Hanych, Josef Hašek, Jaroslav Heřmanský, Marta Horáková, Willy Horný, Jan Hubáček, Jan Juška, Oldřich Karel, Jaroslav A. Kellar, František Kyncl, Lubomír Mecl, Václav Peřina, Jaroslav Polanský, Jan Rusňák, Karel J. Sigmund, Jaroslav Sodomka, Čestmír Šrettr, Jiří Švec, Věra Vovsová, Dobromil Zahradník.

 

30. Václav Peřina: Obrazy z domova a ciziny - Jan Hubáček: Plastiky   

23. 10. - 14. 11. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Radovan Dvořák, O. A. Kukla.

46 obrazů, 12 plastik.

 

31. Kresby Františka V. Danihelky

27. 11. - 12. 12. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Oblastní galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Milan Marek.

72 kreseb.

 

32. Fotografie ZK Karosa

18. 12. - 4. 1. 1960, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

140 fotografií, 19 autorů.

 

1961

 

33. Richard Fremund: Obrazy, grafiky a ilustrace

12. 2. - 28. 2. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Eduard Doskočil.

19 olejů a 20 kreseb.

 

34. Jan Juška a Jan Rusňák: Obrazy a barevné kresby z let 1959-1960       

12. 3. - 28. 3. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Klubem čs. výtvarných umělců v Pardubicích.

Úvodní slovo: Prokop Toman. Katalog: Radovan Dvořák.

28 prací J. Juška, 22 prací J. Rusňák.

 

35. František Matoušek: Výběr z životního díla k 60. narozeninám

9. 4. - 2. 5. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Jaroslav Hlaváček a Jan Juška. Katalog: Jana Hoffmeistrová.       

35 olejů, 8 temper, kresby, grafika.      

 

36. Výstava originálů Národní galerie v Praze

8. 5. - 15. 5. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

K oslavě 40. výročí založení Komunistické  strany Československa.                                          

Úvodní slovo: Bohuslav Zavrtálek.

56 obrazů, 10 plastik.

 

37. Jan Zrzavý: Obrazy, kresby, ilustrace

27. 5. - 18. 6. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Oblastní galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Prokop Toman. Katalog: Radovan Dvořák.

12 olejů, 16 temper, 17 jiné techniky, 62 kreseb.

 

38. Základní sbírka II

1. 7. - 30. 8. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Oblastní galerií v Pardubicích.

36 obrazů, 12 plastik.

 

39. Výstava obrazů a plastik členů Klubu čs. výtvarných umělců v Pardubicích

17. 9. - 2. 10. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Klubem čs. výtvarných umělců v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: O. A. Kukla.

55 obrazů. František V. Blažek, František Bukáček, František V. Danihelka, Anna Dvořáková, Otto Fusek, Rudolf Hanych, Josef Hašek, Willy Horný, Jan Juška, Oldřich Karel, Jaroslav A. Kellar, Lubomír Mecl, Václav Peřina, Jaroslav Polanský,Jan Rusňák, Bohuslav Suchý, Taťána Stehlíková, Jiří Švec, Věra Vovsová, Dobromil Zahradník. 

 

40. Josef Hašek: Akvarely, kvaše, tempery

22. 10. - 13. 11. 1961, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Karel Štancl. Katalog: O. A. Kukla         

20 akvarelů, 9 kvašů, 2 kresby. Součástí výstavy byla prezentace 12 plastik Dobromila Zahradníka.

 

41. Motiv ženy ve výtvarném umění

19. 12. - 3. 1. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Oblastní galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.

54 obrazů.

 

1962

 

42. Země a lidé ve fotografii

21. 1. - 4. 2. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa. Úvodní slovo: Libor Paďour.

155 fotografií 26 autorů.

 

43. Josef  Šembera: Sbírka grafického díla

25. 2. - 11. 3. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem k 700. výročí založení města.

Úvodní slovo a katalog se soupisem díla: Radovan Dvořák.

108 akvarelů.

 

44. Zasl. umělec Miloslav Holý: Obrazy -  Julie Krčmářová: Originální textilie

 22. 4. - 13. 5. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Jan Baleka.

26 olejů, 7 akvarelů, 7 kreseb, 24 litografií a 20 textilií.

 

45. Současná grafika

27. 5. - 13. 6. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu                                                       

Úvodní slovo a katalog: Libuše Sýkorová.         

65 prací. Václav Sivko, Jaroslav Hořánek, Jaroslav Kaiser, Jaroslav Lukavský, Jaroslav Chudomel.

 

46. Výtvarné umění Vysokomýtska

24. 6. - 3. 9. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

K 700. výročí založení města.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák. Katalog: O. A. Kukla. 

62 obrazů. Ivan Bednář, Václav Bubeníček, Emanuel Frinta, Josef Hašek, Jan Honsa, Jan Hubáček, Jan Juška, Josef Kaplický, Arnold Koblitz, Zdeněk Němeček, Jakub Obrovský, Václav Peřina, Jan Podhajský, Jaroslav Riegel, František Ropek, Jan Rusňák, Alois Srnský, Josef Šembera, Jan Šplíchal.

 

47. Vysoké Mýto ve výtvarném umění

24. 6. - 3. 9. 1962, Okresní muzeum                                                    

K 700. výročí založení města.

34 obrazů.

 

48. Výstava prací posluchačů UMPRUM

23. 9. - 15. 10. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Zdeněk Kostka.

64 prací.

 

49. Nár. umělec Vojtěch Sedláček: Obrazy a grafika 

11. 11. - 26. 11. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Josef Schejbal. Katalog: Jan Baleka.

32 obrazů, 25 grafik.

 

50. Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat          

16. 12. - 2. 1. 1962, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Jiří Mašín.

24 plastik, 50 kreseb.

 

1963

 

51. Akvarely a kresby

23. 2. - 11. 3. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: J. Votřel.

70 prací. Jan Bauch, Vincenc Beneš, Jaroslav Grus, Ota Janeček, František Jiroudek, Jan Slavíček, František Tichý.  

 

52. Obrazy z cest Marie Hlobilové-Mrkvičkové - Originální textilie Dany Hlobilové

7. 4. - 28. 4. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Prokop Toman.

36 olejů, 11 akvarelů, 7 ks textilu.

 

53. Zdeněk Menec: Fotografie

30. 4. - 15. 5. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog: zasl. umělec Karel Plicka.

90 fotografií.

 

54. Z díla Bohuslava Kozáka

19. 5. - 3. 6. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Jan Juška. Katalog: Vlastimil Kozák.

63 obrazů.

 

55. Kresby a malby našich dětí

16. 6. - 30. 8. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Lidovou školou umění Vysoké Mýto.

Úvodní slovo: Josef Schejbal.

 

56. Členská výstava Svazu čs. výtvarných umělců Pardubice a hostů: Obrazy, grafika, plastiky

15. 9. - 30. 9. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Čestmír Šrettr.

56 obrazů, 6 plastik. František V. Blažek, Blažena Borovičková-Podpěrová, Zdeněk Brožek, František Bukáček,František V. Danihelka, Anna Dvořáková, Josef Hašek, Jaroslav Heřmanský, Marta Horáková, Willy Horný, Karel Hyliš, Jan Juška, Oldřich Karel, Jaroslav A. Kellar, Jaroslav Kopecký, František Kyncl, Jiří Lacina, Lubomír Mecl, Václav Peřina, Jan Rusňák, K. J. Sigmund, Zdeněk Sigmund, Jaroslav Sodomka, Taťána Stehlíková, Jiří Švec, Věra Vovsová, Dobromil Zahradník. Hosté:  Alva Hajn, Jaroslav Malátek, Bedřich Novotný, Václav Šafránek, Věroslav Škrabánek.

 

57. Vojáci míru

6. 10. - 20. 10. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Výtvarné práce umělců NDR a lidových umělců z řad národní lidové armády NDR.

Ve spolupráci s Hlavní politickou správou československé lidové armády.

Úvodní slovo: Václav Prchlík.

34 obrazů, 12 plastik.

 

58. Zdeněk Chotěnovský: Plakáty, monotypy, ilustrace

10. 11. - 25. 11. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Luboš Hlaváček.          

30 plakátů, 11 kreseb, 3 cykly ilustrací.

 

59. Humor a satira ve fotografii

1. 12. - 15. 12. 1963, Výstavní síň v bývalém kasinu                                         

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

70 prací.

 

60. Obrazy, sochy a grafika Armádního výtvarného studia

21. 12. - 26. 1. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Hlavní politickou správou československé lidové armády.

Úvodní slovo: J. Šolta.

36 obrazů, 15 plastik.

 

1964

 

61. Zátiší v díle českých malířů

5. 3. - 17. 3. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Čestmír Šrettr.

61 obrazů. Zasl. umělec Jan Bauch, nár. umělec Vincenc Beneš, Václav Bubeníček, František Bukáček, Karel Černý, zasl. umělec Bohumír Dvorský, Emil Filla, zasl. umělec Jaroslav Grus, Josef Hašek, Arnošt Hofbauer, Karel Holan, Willy Horný, Ota Janeček, Jaroslav A. Kellar, Jan Kojan, Vilém Kratochvíl, Božena Matějovská, Jan B. Melichar, Jiří Novotný, Jakub Obrovský, Arnošt Paderlík, Václav Pavlík, Jiří Procházka, Václav Peřina, Karel J. Sigmund, Zdeněk Sigmund, zasl. umělec Jan Slavíček, Vladimír Sychra, nár. umělec Václav Špála, zasl. umělec František Tichý, František Turek, Alois Wachsman, zasl. umělec Richard Weisner, František Zikmund.

 

62. Krajina v díle českých malířů

17. 4. - 11. 5. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Čestmír Šrettr.

55 obrazů. Zdeněk Blažek, Václav Boštík, Jan Cihla, Běla Čermáková, Karel Černý, František V. Danihelka, Irena Dědičová, František Emler, Alois Fišárek, Richard Fremund, Jaroslav Grus, Václav Haise, Josef Hašek, Karel Holan, Miloslav Holý, Willy Horný, Jaroslav Hudec, František Hudeček, František Jiroudek, Oldřich Kerhart, Marie Kocmanová, Bohdan Kopecký, Jaroslav Kopecký, Vladimír Kovařík, Jiří Krejčí, Eva Křížová, Otakar Kubín, Karel Malich, Jiří Malý, Bohumil Matějíček, Jan Mehl, Kamil Lhoták, Jaroslav Otčenášek, Jaroslava Pešincová, Čeněk Pražák, Václav Rabas, Nikolaj Rodinov, František Říha, Karel J. Sigmund, Zdeněk Sigmund, Václav Špála, Josef Vacke, Ladislav Vele, Milan Vinař, Jan Zrzavý.

 

63. Výtvarné práce žáků Lidové školy umění

20. 5. - 7. 6. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Lidovou školou umění Vysoké Mýto.

63 prací.

 

64. Výtvarné umění 20. století

3. 7. - 25. 8. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Přírůstky Městské galerie ve Vysokém Mýtě za poslední 3 roky.                                  

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.

34 obrazů, 9 plastik.

 

65. Výstava prací Armádního výtvarného studia

28. 8. - 6. 9. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Jan Juška.

45 obrazů.

 

66. Naivní umění: Jaroslav Fiedler - Marie Janků

20. 9. - 5. 10. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: O. A. Kukla. Katalog: Radovan Dvořák.

27 obrazů J. Fiedler, 29 obrazů M. Janků.

 

67. Jiří Winter-Neprakta: Kresby a karikatury

11. 10. - 30. 10. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Městskou lidovou knihovnou a Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Miroslav Drbal.

112 kreseb.

 

68. Nár. umělec Ľudovít Fulla: Grafika

15. 11.- 3. 12. 1964, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě.

Úvodní slovo: Ivan Bednář. Katalog: Eva Šefčáková.

119 kreseb a ilustrací.

 

69. Václav Bubeníček: Obrazy, grafika, kresby

13. 12. - 2. 1. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Jaroslav Hlaváček.       

34 obrazů, 17 kreseb štětcem.              

 

1965

 

70. Václav Šafránek, Květa Rafailová: Obrazy, kresby, krajky

17. 1. - 2. 2. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Lidovou školou umění a Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec.           

29 obrazů V. Šafránek, 29 kreseb a krajek K. Rafailová.

 

71. Pravoslav Sovák: Grafika

28. 2. - 14. 3. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Milan Schulz. Katalog: Václav Havel.                             

64 obrazů, kreseb, grafik.

 

72. Skupina Parabola

21. 3. - 4. 4. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: O. A. Kukla. Katalog: Alena Konečná.

34 obrazů. Antonín Čalkovský, Slavoj Kovařík, Zdeněk Macháček, Miroslav Štolfa, Karel Veleba.                                                             

 

73. Okresní výstava fotografií          

11. 4. - 17. 4. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

85 fotografií.

 

74. Nár. um. Karel Svolinský: Záznamy z cest        

18. 4. - 10. 5. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu                   

Úvodní slovo: Prokop Toman.

80 kreseb.

 

75. Malby a kresby našich dětí

27. 5. - 12. 6. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Lidovou školou umění.

75 prací.

 

76. Základní sbírka II           

3. 7. - 3. 9. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

36 obrazů, 12 plastik.

 

77. Výstava užité a volné grafiky Ex libris

3. 10. - 14. 10. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu                                         

Ve spolupráci s Kroužkem přátel a sběratelů grafiky Závodního klubu Východočeských chemických závodů Synthesia Pardubice.

 

78. Jan a Vratislav Trampotové: Obrazy

21. 11. - 7. 12. 1965, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Arsén Pohribný.

33 olejomaleb J. Trampota., 25 olejomaleb V. Trampota.

 

1966

 

79. Zasl. umělec Cyril Bouda: Původní grafika knižní a volná

18. 12. - 10. 1. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.         

22 cyklů kreseb, litografií a mědirytin.

 

80. Jan Podhajský

20. 2. - 14. 3. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu                                           

Úvodní slovo: Jan Juška. Katalog: Radovan Dvořák.

134 kreseb, dřevorytů a ilustrací.

 

81. Taťána Stehlíková: Obrazy, kresby, ilustrace a grafiky

17. 4. - 10. 5. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Jan Juška. Katalog: K. Zak.        

82 temper a kreseb.

 

82. Výtvarné práce žáků Lidové školy umění.

30. 5. - 15. 6. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Lidovou školou umění.

76 prací.

 

 

83. České umění 20. století

13. 7. - 15. 9. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

38 obrazů, 9 plastik.

 

84. Zasl. umělec Josef Jambor: Obrazy a kresby

25. 9. - 12. 10. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu                  

Úvodní slovo: František Sadovský. Katalog: Jan Andrys.

82 obrazů.

 

85. Stanislav Odvárko: Práce z posledních let        

30. 10. - 16. 11. 1966, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo: Stanislav Richter. Katalog: Lumír Čivrný.

50 obrazů.

 

86. Jan Honsa: Obrazy

26. 12. - 17. 1. 1967, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: O. A. Kukla.

64 obrazů.

 

1967

 

87. Jan Juška: Práce z posledních let          

5. 3. - 29. 3. 1967, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Svazem čs. výtvarných umělců a Českým fondem výtvarných umění v Pardubicích.

Výstava u příležitosti 60. výročí narození umělce.

Úvodní slovo a katalog: Prokop Toman.

55 obrazů.

 

88. Ze současné tvorby našich malířů          

28. 4. - 17. 5. 1967, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s Východočeskou galerii v Pardubicích a Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Jan Juška. Katalog: Jitka Boučková.

67 obrazů. Jiří Balcar, Ivan Bednář, František Doležal, Jiří Fiala, Arnošt Folprecht, František Gross, Jaroslav Grus, Milan Grygar, Václav Haise, Josef Hašek, Jindřich Heger, Oldřich Holub, Bedřich Horálek, Willy Horný, Jaroslav Hořánek, Jaroslav Hudec, Josef Hýsek, Vladimír Jarcovjak, Jaroslav Klápště, Miroslava Kocmanová, Jaroslav Koliha, Dagmar Kopecká, Jaroslav Kopecký, Václav Koutský, Eva Křížová, František Kyncl, Jiří Lacina, Kamil Lhoták, Jaroslav Malínský, Mikuláš Medek, Karel Malich, Bedřich Novotný, Jiří Novotný, Vavro Oravec, Jaroslav Otčenášek, Jaroslav Paur, Josef Peca, Vilém Plocek, Stanislav Podhrázský, Anna Podzemná, Čeněk Pražák, František Ronovský, František Říha, Zdeněk Sigmund, Karel Slabý, Martin Sladký, Jan Smetana, Karel Souček, Pravoslav Sovák, Eduard Stavinoha, Otakar Synáček, Adriana Šimotová, Věroslav Škrabánek, Jiří Švec, Karel Těšínský, Václav Trefil, Miroslav Truksa, František Turek, Karel Vaca, Jiří Valenta.              

 

89. Jiří Švengsbír: Grafika

25. 6. - 27. 8. 1967, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Prokop Toman.

60 prací.

 

90. Obrazy Ludmily Jandové - Sochy Františka Jandy

 

22. 10. - 8. 11. 1967, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Jan Kapusta.    

50 obrazů, 10 plastik.

 

91. Josef Hašek Obrazy 1963-66

10. 12. - 9. 1. 1968, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Jan Baleka.                             

47 obrazů.   

 

1968

 

92. Emanuel Frinta: Kresby

24. 3. - 3. 4. 1968, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Prokop Toman.

120 kreseb.

 

93. Václav Šafránek a Václav Bureš: Uměleckokovářské práce

28. 4. - 12. 5. 1968, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.         

45 obrazů, 25 kovových plastik.

 

94. České umění 20. století

2. 7. - 28. 8. 1968, Výstavní síň v bývalém kasinu

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

 

95. Václav Peřina: Obrazy

13. 10. - 30. 10. 1968, Výstavní síň v bývalém kasinu                                                   

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

59 obrazů.

 

96. Jaroslav Fiedler: Krajiny snů

8. 12. - 3. 1. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

51 olejomaleb.

 

1969

 

97. Medaile Zdeňka Kolářského

26. 1. - 12. 2. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Jiří Cihlář. Katalog: Václav Procházka.

52 medailí.

 

98. Vladimír Komárek: Obrazy, kresby, grafika

27. 4. - 19. 5. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

60 obrazů a grafik.

 

99. Teodor Rotrekl: Obrazy a grafika

1. 6. - 16. 6. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Ivo Štuka.

27 obrazů, 9 grafik.

 

100. Výtvarní umělci vysokomýtského gymnázia

3. 7. - 29. 8. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

U příležitosti 90. výročí založení gymnázia ve Vysokém Mýtě.

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

56 obrazů. Ivan Bednář, Václav Bubeníček, Jan Hubáček, Zdeněk Chotěnovský, Jan Juška, Jan Lipavský, František Matoušek, Jaromír Neumann, Jan Podhajský, Alois Srnský.

 

101. Obrazy a plastiky členů Svazu českých výtvarných umělců v Pardubicích

28. 9. - 15. 10. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci se Svazem českých výtvarných umělců v Pardubicích a Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.         

46 obrazů, 9 plastik. Blažena Borovičková, Zdeněk Brožek, František V. Danihelka, Anna Dvořáková, Otto Fusek, Rudolf Hanych, Alva Hajn, Marta Horáková, Willy Horný, Jan Juška, Oldřich Karel, Jaroslav Kopecký, František Kovařík, Vlastimil Kusý, František Kyncl, Jiří Lacina, Lubomír Mecl, Bedřich Novotný, Jaroslav Polanský, Jan Rusňák, Zdeněk Sigmund, František Škrabánek, Jiří Švec, Věra Vovsová, Dobromil Zahradník.

 

102. Výtvarné práce slovenských dětí         

4. 11. - 26. 11. 1969, Výstavní síň v bývalém kasinu

Ve spolupráci s odborem kultury Okresního národního výboru a Okresním osvětovým domem v Ústí nad Orlicí.

Úvodní slovo: František Žoldák.

 

103. Michal Trembáč: Obrazy - Naďa Trizmová: Keramika                  

 14. 12. - 6. 1. 1970, Výstavní síň v bývalém kasinu

Katalog: Vilém Nezbeda a František Žoldák.    

18 olejů, 15 kreseb, 4 akvarely, 4 grafiky, 8 kov. smaltů a 15 plastik.

 

1970

 

104. Výstava kreseb rumunského sochaře George Apostu

15. 3. - 3. 4. 1970, Výstavní síň v bývalém kasinu

Úvodní slovo a katalog: Bohuslav Rejman.        

66 sochařských kreseb a pastelů.

 

1971

 

105. Bohdan Kopecký: Obrazy, kresby                   

26. 9. - 18. 10. 1971, Výstavní síň ve Staré radnici

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Radovan Dvořák.

11 olejů, 20 kreseb.

 

106. Přehlídka vítězných fotografií soutěže Člověk a jeho prostředí

7. 11. - 21. 11., Výstavní síň ve Staré radnici

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Eduard Doskočil.

 

1972

 

107. Jaroslav Kopecký: Obrazy, grafika - Dobromil Zahradník: Plastiky, kresby

 23. 4. - 12. 5. 1972, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Vladimír Řeřucha.          

45 obrazů, 20 plastik.

 

108. Výtvarné práce žáků Lidové školy umění

21. 5. - 28. 5. 1972, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Lidovou školou umění.

 

109. České umění 20. století

20. 6. - 20. 8. 1972, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Městské galerie.                               

Úvodní slovo: Prokop Toman.

Antonín Hudeček, Antonín Slavíček, Otakar Nejedlý, František Kaván, Vojtěch Sedláček, Jaroslav Grus, Miloslav Holý,
Vilém Nowak, Jan Smetana, Bohuslav Dvořák, Jan Honsa, Jakub Obrovský, Jan Bauch, Josef Jíra, Bohumír Dvorský,
Arnošt Paderlík, František Matoušek, Ladislav Šaloun, Jan Kodet, Břetislav Benda, Karel Lidický, František Vringler aj.

 

110. Jan Juška: Obrazy z let 1967-72

8. 10. - 23. 10. 1972, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava u příležitosti 65. výročí narození umělce.

Úvodní slovo a katalog: Prokop Toman.

 

111. Václav Peřina: Obrazy z domova a z ciziny

5. 11. - 30. 11. 1972, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

 

112. IV. salon výtvarných amatérů

10. 12. - 26. 12. 1972, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem Ústí nad Orlicí a Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Miroslav Drbal. Katalog.

41 obrazů. Miroslav Beneš, Jarmila Boroňová, Jaroslav Čada, František Fidra, Pavel Halbrštat, Antonín Hlaváček, Josef Chaloupka, Pavel Jirgle, Jaroslav Kerschbaum, Oldřich Kotyza, Drahomíra Köcková, Jiří Mikulecký, Vlastimil Novák,Josef Pilař, Josef Ripka, Bohumil Sháněl, Josef Šafránek, Ladislav Ševčík.

 

1973

 

113. Za angažovanost výtvarné výchovy

5. 1. - 14. 1. 1973, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava dětských výtvarných prací.

Ve spolupráci s Okresním pedagogickým střediskem Ústí nad Orlicí.

 

114. Zdeněk Brožek: Grafika, textil, kresby           

11. 3. - 27. 3. 1973, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Věra Sekotová.

51 prací.

 

115. Zasl. umělěc František Jiroudek: Obrazy z let 1966-73

29. 4. - 14. 5. 1973, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Lev Nerad.

40 obrazů.

 

116. Současná sovětská grafika

29. 5. - 11. 6. 1973, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: J. Votřel.

 

117. České umění 20. století

19. 6. - 31. 8. 1973, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

 

118. Jaroslav Fiedler: Obrazy

28. 9. - 15. 10. 1973, Výstavní síň Jana Jušky                                                              

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Radovan Dvořák.

45 obrazů.

 

119. Lubomír Mecl: Obrazy z let 1965-1973

28. 10. - 12. 11. 1973, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Jitka Boučková.

30 obrazů.

 

120. Václav Šafránek: Obrazy z let 1969-73

16. 12. - 7. 1. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo a katalog: Eduard Doskočil.

40 obrazů.

 

1974

 

121. Blanka Macháčková: Krajky a gobleny - Květa Rafailová: Keramika

10. 3. - 2. 4. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Radovan Dvořák.

29 krajek a goblenů, 32 keramických prací.

 

122. Zasl. umělec Jaroslav Šmídra: Pastely

12. 5. - 2. 6. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Vladimír Řeřucha.

40 obrazů.

 

123. Výtvarné práce dětí z okresů Poprad a Ústí nad Orlicí

9. 6. - 23. 6. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem.

Úvodní slovo: J. Votřel.

 

124. Slovenské umění ze sbírek Tatranské galerie

25. 8. - 16. 9. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Radovan Dvořák. Katalog: Jitka Haaková.

42 obrazů.

 

125. Václav Macháň: Obrazy

13. 10. - 30. 10. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

50 obrazů.

 

126. Václav Bubeníček: Obrazy

17. 11. - 9. 12. 1974, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Radovan Dvořák. Katalog: Bohumil Mach.

45 obrazů.

 

1975

 

127. Zdeněk Rosák: Obrazy, plastiky, design

23. 2. - 12. 3. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

1. samostatná výstava. Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

 

128. Ivan Bednář: Obrazy

20. 3. - 21. 4. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Miloslav Racek.                                              

45 obrazů.   

 

129. Boj za osvobození na Vysokomýtsku

8. 5. - 28. 5. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem Vysoké Mýto.

Úvodní slovo: J. Rajmová

 

130. Práce žáků Lidové školy umění

3. 6. - 12. 6. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Lidovou školou umění Vysoké Mýto.

 

131. Práce výtvarných kroužků Závodního klubu Karosa

15. 6. - 29. 6. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.

25 obrazů. Maria Andrlová, Josef Dvořák, Karel Kynčl, František Fidra, Josef Pilař, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmégr, Václav Šitina.

 

132. České umění 20. století

15. 7. - 25. 8. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

 

133. Armádní výtvarné studio: Obrazy, sochy, grafika

4. 10. - 9. 11. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

 

134. Venda Truhlářová: Obrazy z let 1968-75 - Jan Kopic Malátek: Sochy

 16. 11. - 8. 12. 1975, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Jitka Boučková.

31 obrazů, 11 soch.

 

1976

 

135. Jan Honsa: Obrazy

21. 3. - 12. 4. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Ke 100. výročí narozenin umělce.         

Úvodní slovo a katalog: Miloslav Filka.

60 obrazů.

 

136. Emanuel Frinta: Obrazy, kresby - Marie a Jiří Dudychovi: Keramika

25. 4. - 10. 5. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Radovan Dvořák.

23 obrazů, 26 keramických prací.

 

137. Století Internacionály

24. 5. - 10. 6. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Památníkem revolučních tradic Ústí nad Orlicí.

Úvodní slovo: J. Cihlář.

 

138. České umění 19. století

15. 7. - 31. 8. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

 

139. Skupina architektů A 76           

19. 9. - 31. 9. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Práce mladých architektů a výtvarníků.                                               

Úvodní slovo: Čestmír Mužík. Katalog: Ivana a Jan Bendovi.

Jan Benda, Ivana Bendová-Moravcová, Jan Hendrych, Miroslav Ilinčev, Orlín Ilinčev, Zuzana Ilinčevová-Lérová, Natálie Klimešová, Jiří Klokočka, Jan Kovář, Jan Louda, Helena Loudová-Prágerová, Vlastislav Rubek, Šárka Růžičková, Tomáš Šenberger, Milena Šenbergerová-Holubová.

 

140. Malíři Vysočiny

17. 10. - 8. 11. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Východočeské galerie Pardubice a Městské galerie Vysoké Mýto.

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: František Sadovský. Katalog: Radovan Dvořák.

35 obrazů. Miroslav Brotánek, nár. umělec Josef Brož, František Bukáček, Bohuslav Dvořák, Josef Fiala, Jaroslav Grus, Rudolf Hanych, Josef Hašek, Jaroslav Heřmanský, Jan Honsa, Willy Horný, Jaroslav Hudec, Antonín Hudeček, Ludmila Jandová, Jan Juška, František Kaván, Jaroslav Kopecký, Josef Matička, Lubomír Mecl, zasl. umělec Jaroslav Panuška, Václav Peřina, Gustav Porš, Jindřich Prucha, František Ropek, Jan Rusňák, Karel J. Sigmund, Zdeněk Sigmund, Antonín Slavíček, Jaroslav Sodomka, Václav Šafránek, František Škrabánek, zasl. umělec Jaroslav Šmídra, Venda Truhlářová, Josef Voleský, Věra Vovsová.

 

141. Jaroslav Novotný: Fotografie

28. 11. - 13. 12. 1976, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Eduard Doskočil.

44 fotografií.

 

1977

 

142. Výtvarní umělci okresů Poprad a Ústí nad Orlicí

27. 2. - 14. 3. 1977, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec. Katalog: Radovan Dvořák a František Žoldák.

45 obrazů.

 

143. Vysoké Mýto v obrazech Jana Jušky

3. 4. - 25. 4. 1977, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

45 obrazů.

 

144. Záchrana lidové architektury Východočeského kraje

4. 5. - 5. 6. 1977, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody východočeského kraje

v Pardubicích a Okresním národním výborem v Ústí nad Orlicí.

Úvodní slovo: L. Černík.

 

145. Výstava prací žáků Lidové školy umění Vysoké Mýto

10. 6. - 20. 6. 1977, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Lidovou školou umění ve Vysokém Mýtě.

 

146. České umění 20. století

12. 7. - 14. 8. 1977, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.           

 

147. Václav Peřina: Výbor z díla

11. 9. - 3. 10. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

49 obrazů.

 

148. Jaroslav Lukavský: Dřevoryty

18. 10. - 10. 11. 1977, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Miroslav Kudrna.

40 obrazů.

 

1978

 

149. Josef Olexa: Tatranská krajina

12. 3. - 31. 3. 1978, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Tatranskou galerií v Hornom Smokovci.

Úvodní slovo: Zdeněk Moravec.

35 temper.   

 

150. Václav Bubeníček: Obrazy, kresby, grafika

9. 4. - 28. 4. 1978, Výstavní síň Jana Jušky

K 65. narozeninám umělce.

Úvodní slovo a katalog: Radovan Dvořák.

15 olejů, 18 kreseb a 12 grafik.

 

151. Nár. umělec Jaroslav Grus: Obrazy

7. 5. - 29. 5. 1978, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo: Vladimír Řeřucha. Katalog: Jitka Boučková.

32 obrazů.

 

152. Asahi Pentax Foma klub: Fotografie

11. 6. - 26. 6. 1978, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Eduard Metela. Katalog.

68 fotografií. Martin Čapek, Petr Hojda, Jiří Marek, Eduard Metela.

 

153. Václav Šafránek: Obrazy, kresby

10. 9. - 30. 9. 1978, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci se Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Eduard Doskočil. Katalog: Radovan Dvořák.

36 obrazů, 8 kreseb.

 

154. Vladimír Komárek: Obrazy, grafika

22. 10. - 13. 11. 1978, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Miroslav Kudrna.

26 obrazů, 17 grafik.

 

1979

 

155. Ústecko očima výtvarníků amatérů

23. 2. - 11. 3. 1979, Výstavní síň Jana Jušky

Katalog.

24 obrazů, 13 kreseb, 6 grafik. Josef Dvořák, Karel Kynčl, Josef Pilař, Josef Chadima, Oldřich Kotyza, Pavel Halbrštat, František Špaček, Jaroslav Suchomel, Milan Entler, Jaroslav Šimek, Josef Filip, Ladislav Ševčík, Bohuslav Vaško, Vlastimil Novák, Ivan Rozsíval, Jaroslav Tschöpa.

 

156. Práce žáků Základních devítiletých škol a Lidových škol umění okresu Ústí nad Orlicí     

28. 3. - 7. 4. 1979, Výstavní síň Jana Jušky

48 kolor. kreseb, 12 kreseb, 13 grafik.

 

157. Josef Hašek: Obrazy, kresby

27. 4. - 21. 5. 1979, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Vladimír Řeřucha.

32 obrazů, 6 kreseb.

 

158. Členové fotoklubu Závodního klubu Karosa

10. 6. - 30. 6. 1979, Výstavní síň Jana Jušky

52 fotografií. Libor Paďour, Zdeněk Mauer, Vlastimil Švadlena, Karel Jiskra, Josef Felcman, Jan Navara, Pavel Fošumpaur,
Jiří Šafránek.

 

159. Výtvarné práce učitelů a absolventů gymnázia

28. 8. - 10. 9. 1979, Výstavní síň Jana Jušky

U příležitosti 100. výročí založení gymnázia ve Vysokém Mýtě.

Katalog: Radovan Dvořák.

28 obrazů, 12 kreseb, 6 plakátů, 3 grafiky a 3 tapiserie. Ivan Bednář, Václav Bubeníček, Jan Hubáček, Zdeněk Chotěnovský, Jan Juška, Vladimír Landa, Jan Lipavský, Věra Martínková, František Matoušek, Jan Podhajský, Alois Srnský, Venda Truhlářová.

 

160. Ludmila Jandová: Obrazy, grafika

7. 10. - 24. 10. 1979, Výstavní síň Jana Jušky

K Mezinárodnímu roku dítěte. Katalog: Radovan Dvořák.

32 obrazů, 35 kreseb a 12 grafik.

 

1980

 

161. Česká krajina 20. století

1. 5. - 31. 8. 1980, Výstavní síň Jana Jušky

Obrazy ze sbírek Městské galerie.

Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

36 obrazů.

 

162. Willi Horný: Obrazy

7. 10. - 26. 10. 1980, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Vladimír Řeřucha.

40 obrazů.

 

1981

 

163. Ústecko očima malířů

8. 5. - 28. 5. 1981, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem v Ústí nad Orlicí a Závodním klubem Karosa.

Úvodní slovo: Miroslav Drbal.

65 obrazů. Jan Pilař, C. Doubek, Václav Šitina, Josef Dvořák, Jaroslav Šimek, Miroslav Sotona, Karel Kynčl, J. Cop,  Bohuslav Vaško, Vlastimil Novák, Jaroslav Tschöpa, Oldřich Kotyza, Zdeněk Toušek, Jiří Bělohlávek, Jaromír Krosch, Věra Martínková, Ladislav Ševčík, Ivan Rozsíval, Jaroslav Suchomel.

 

164. Moderní české umění

9. 6. - 30. 6. 1981, Výstavní síň Jana Jušky

Přírůstky Městské galerie z tvorby významných malířů, grafiků a sochařů.

 

165. Josefa Freyburgová-Volnohradská: Oleje, akvarely, pastely - Roman Volnohradský: Dřevořezy, dřevěné šperky

6. 9. - 24. 9. 1981, Výstavní síň Jana Jušky

 

1982

 

166. Marta Horáková: Obrazy a kresby

18. 4. - 10. 5. 1982, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Josef Kubát.

47 obrazů.

 

167. Jan Juška: Obrazy z let 1932-1982

30. 5. - 28. 6. 1982, Výstavní síň Jana Jušky

U příležitosti 75. výročí narozenin umělce.

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog: Radovan Dvořák.

70 obrazů.

 

168. Václav Macháň: Obrazy

12. 9. - 4. 10. 1982, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

47 obrazů.

 

169. Salon 82

5. 11. - 20. 11. 1982, Výstavní síň Jana Jušky

Okresní výstava amatérských prací.                                         

 

1983

 

170. Krajské a národní kolo Zájmové umělecké činnosti 1983 učňů zemědělských a potravinářských oborů

duben – květen 1983, Výstavní síň Jana Jušky

 

171. Práce žáků a učitelů Lidové školy umění

7. 6. - 18. 6. 1983, Výstavní síň Jana Jušky

 

172. Václav Bubeníček: Obrazy a kresby

11. 9. - 30. 9. 1983, Výstavní síň Jana Jušky

K 70. výročí narozenin umělce.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák. Katalog: Karel Holub.

 

173. Ivan Bednář: Obrazy

9. 10. - 31. 10. 1983, Výstavní síň Jana Jušky

K 60. výročí narozenin umělce.

Katalog: Alena Potůčková.

63 obrazů.

 

1984

 

174. Jan Rusňák: Obrazy

6. 5. - 28. 5. 1984, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích.

Úvodní slovo a katalog: Josef Kubát.

50 obrazů.

 

175. Práce žáků a učitelů Lidové školy umění

31. 5. - 13. 6. 1984, Výstavní síň Jana Jušky

 

176. Obrazy z nových fondů Městské galerie          

16. 9. - 1. 10. 1984, Výstavní síň Jana Jušky     

Dary a koupě. Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

41 obrazů. Ota Bubeníček, Antoš Frolka, Jan Honsa, Antonín Chitussi, Alois Kalvoda, František Kaván, Beneš Knűpfer, Karel Liebscher, Quido Mánes, Julius Mařák, Josef Navrátil, Otakar Nejedlý, Jiří Procházka, Antonín Slavíček, Jaroslav Šetelík, Hanuš Schweiger, Joža Uprka, Jaroslav Věšín, Karel Langer, Ludmila Jandová, Václav Zeman, Václav Bubeníček, Vendula Ratajová, Jan Rusňák, Jaroslav Kopecký, Zdeněk Chotěnovský, Vladimír Komárek, Václav Macháň, Jaroslav Fiedler, Alois Fišárek, Ivan Bednář, Petr Pavlištík, Alois Srnský.

 

177. Jan Honsa: Obrazy

7. 10. - 22. 10. 1984, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jitka Boučková.

50 obrazů.

 

1985

 

178. Práce členů fotografického kroužku Sdruženého klubu pracujících Karosa

Výstavní síň Jana Jušky           

Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

 

Výstavní činnost galerie byla v letech 1985-1991 přerušena opravami budovy staré pošty.
Sbírky MG byly uloženy do depozitáře 
ve sklepě budovy MěNV. 
Jejich výběr byl pak instalován ve Zvonici jako stálá sbírka (byla otevřena 28. 6. 1989 a uzavřena 1. 7. 2000).

 

1991

 

179. Obrazy a plastiky ze sbírek Městské galerie

12. 3. - 31. 3. 1991, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

 

180. Václav Macháň: Obrazy

21. 4. - 12. 5. 1991, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Miroslav Kudrna. Katalog: Miroslav Kudrna a Jindřich Roubíček.

40 obrazů.

 

181. Soutěžní práce architektů

2. 9. - 6. 9. 1991, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava soutěžních architekt. návrhů na stavbu Penzionu pro důchodce ve Vysokém Mýtě.

Ve spolupráci s MÚ – odborem výstavby.

 

182. Josef Šembera: Kresby

17. 9. - 1. 10. 1991, Výstavní síň Jana Jušky

Soubor díla vysokomýtského rodáka.

Ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem.

Úvodní slovo: Radovan Dvořák.

46 kreseb z let 1814-1866.

 

183. Václav Ševčík: Plakáty a užitá grafika

13. 10. - 3. 11. 1991, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jaroslav Med.

 

1992

 

184. Josef Matička: Obrazy  

22. 3. - 13. 4. 1992, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda.

 

185. Zdeněk Šindlar: Kresby, grafika

3. 5. - 25. 5. 1992, Výstavní síň Jana Jušky                              

Úvodní slovo: Zdeněk Pošusta.

65 obrazů

 

186. Jihočeští malíři                                                                         

14. 6. - 3. 7. 1992, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Jiří Janáček.     

Jaroslav Fiedler, Milan Janáček, Josef Synek, Matouš Vondrák.     

 

187. Jaroslav Malátek: Plastické obrazy                                        

6. 9. - 28. 9. 1992, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: B. Jendeková.

30 obrazů.

 

1993

 

188. Ivan Bednář: Obrazy a kresby                                                 

7. 3. - 22. 3. 1993, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Miroslav Kudrna. Katalog: Alena Potůčková.

39 obrazů, 32 kreseb.

 

189. Václav Bubeníček: Žena v obraze a kresbě                                        

2. 5. - 24. 5. 1993, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog.

52 obrazů.

 

190. Jaroslav Fiedler: Barevné pozdravy                                                   

9. 6. - 30. 6. 1993, Výstavní síň Jana Jušky

Katalog.

38 obrazů.

 

191. Gustav Porš: Obrazy a kresby

2. 9. - 27. 9. 1993, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog: Radovan Dvořák.

25 obrazů, 13 pastelů, 11 kreseb.         

 

192. Olbram Zoubek: Sochy                                                            

7. 11. - 29. 11. 1993, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Josef Sůva.

 

1994

 

193. Václav Šafránek: Výběr z malířského díla                   

13. 3. - 28. 3. 1994, Výstavní síň Jana Jušky

K nedožitým 75. výročí narození malíře.

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog.

49 obrazů.

 

194. František Emler: Obrazy                                             

24. 4. - 16. 5. 1994, Výstavní síň Jana Jušky

48 obrazů.   

 

195. Pavel Novák: Grafika a obrazy                                                

7. 6. - 27. 6. 1994, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Vít Bouček. Katalog.

 

196. Venda Truhlářová: Obrazy, kresby                                                     

4. 9. - 26. 9. 1994, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog.

59 prací.

 

197. Bratři Škorpilové a bulharská historická věda                                   

16. 10. - 30. 10. 1994, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním muzeem ve Vysokém Mýtě, historickýmmuzeem v Šumenu a bulharským velvyslanectvím v Praze.

Úvodní slovo: Jan Klíma.

 

198. Tři regionální výročí: František Formánek, Jan Hubáček, Alois Srnský                                         

20. 11. - 4. 12. 1994, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním muzeem Vysoké Mýto.

Úvodní slovo: Zdeněk Hubáček a Karel Jaroš. Katalog: Jitka Klofandová a Karel Jaroš.

 

1995

 

199. Josef Schejbal: Výběr z malířského díla                                  

26. 2. - 20. 3. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog.

51 obrazů.

 

200. Josef Dvořák, Anna Dvořáková: Obrazy                                

9. 4. - 30. 4. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog: Radovan Dvořák.

51 obrazů.

 

201. Josef Synek, Jindřich Krátký: Obrazy             

7. 5. - 29. 5. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jindřich Krátký. Katalog: Radovan Dvořák.

45 obrazů J. Synek, 15 obrazů J. Krátký.

 

202. Současné bulharské výtvarné umění               

14. 8. - 22. 8. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Okresním muzeem ve Vysokém Mýtě,

Bulharským kulturním a informačním střediskem v Praze a Ministerstvem kultury Bulharské republiky.

Úvodní slovo a katalog: Karel Jaroš.

27 obrazů, 9 plastik. Dimitr Čolakov, Ivajlo Mirčev, Dimitr Vitkov, Dimitr Raškov.

 

203. Vladimír Tesař: Výběr z díla     

16. 9. - 9. 10. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Zdeněk Štefka. Katalog: Eva Benešová.

43 obrazů, kreseb a grafiky.

 

204. Jindřich Rejnart: Obrazy, sklo                         

15. 10. - 6. 11. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Josef Sůva.

23 obrazů, 8 skel.

 

205. Jan Odvárka: Obrazy    

19. 11. - 11. 12. 1995, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: František Nový. Katalog: Jiří Sýkora.

40 obrazů, 16 komb. technika, 14 akvarel.

 

1996

 

206. Vlastimil Andrle: Letem světem

3. 3. - 25. 3. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava reportážních fotografií.

Úvodní slovo: Jan Klíma.

 

207. Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny                                

31. 3. - 22. 4. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

43 obrazů.

 

208. Grafika a bibliografie Lyry Pragensis                                                  

5. 5. - 27. 5. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci s Nadací Lyry Pragensis.

Úvodní slovo: Štěpán Louda a Milan Friedl.      

Jiří Anderle, Adolf Born, Cyril Bouda, Albín Brunovský, František Burant, Hana Čápová, Ladislav Čepelák, Karel Demel, Eva Hašková, Josef Herčík, Josef Istler, Ota Janeček, James Janíček, Ludmila Jiřincová, Jan Krejčí, Ladislav Kuklík, Oldřich Kulhánek, Karel Laštovka, Kamil Lhoták, Josef Leisler, Zdeněk Mézl, Petra Oriešková, Jaroslava Pešincová, František Ronovský, Zdeněk Sklenář, Jan Souček, Ctirad Stehlík, Vladimír Suchánek, Pavel Sukdolák, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Vladimír Tesař, Karel Vysušil, Jitka Walterová, Karel Zeman, Jan Zrzavý a další.

 

209. Jaroslav Panuška: Obrazy                                

9. 6. - 30. 6. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda. Katalog.

31 obrazů.   

 

210. Základní umělecká škola Vysoké Mýto: Tanec s obry

3. 9 - 15. 9. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava obrazů a plastik žáků výtvarného oboru.

Úvodní slovo: Jana Krejzová.

 

211. Sdružení pražských výtvarných umělců-malířů: Obrazy, kresby a grafiky     

22. 9. - 14. 10. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Ivan Vyskočil.

41 obrazů. Jaroslav Bobek, Zdeněk Chotěnovský, Dimitrij Kadrnožka, Ladislav Karoušek, Václav Kiml, Jaroslava Pešincová, Miloš Pošar, Jiří Rada, Milan Ressel, František Ronovský, Oldřich Smutný, Otakar Synáček, Vladimír Tesař, František Turek.

 

212. Jaroslav Malátek: Plastické obrazy                             

20. 10. - 11. 11. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Helena Janďourková. Katalog: Petr Kmošek.

 

213. Salon 96: Přehlídka tvorby amatérů                 

24. 11. - 7. 12. 1996, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Eva Kovářová

14 vystavujících.

 

1997

 

214. Šárka Hrouzková: Obrazy         

9. 2. – 3. 3. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Ellen Slavíková. Katalog: Helena Zemanová.

23 obrazů.

 

215. Rudolf Černý: Obrazy                           

9. 3. - 1. 4. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

K 75. výročí narození umělce. Úvodní slovo: Jaroslav Soukup.

26 olejomaleb.       

 

216. Bohdan Kopecký: Krajiny

6. 4. - 28. 4. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jan Kapusta. Katalog.

24 obrazů.   

 

217. Václav Macháň: Obrazy                                               

11. 5. - 2. 6. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Václav Nekvinda

25 olejomaleb.

 

218. Ludmila Jandová: Zázemí země

10. 6. - 30. 6. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava u příležitosti 100. výročí založení školy pro vodní hospodářství ve Vysokém Mýtě

Úvodní slovo: Ludvík Kundera a Jiří Slabý. Katalog.

40 grafik, 2 kresby.

 

219. Vladimír Tesař: Výběr grafiky 1948 - 1997                                        

6. 9. - 29. 9. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo a katalog: Zdeněk Štefka.

 

220. Jan Juška: Obrazy         

12. 10. - 3. 11. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

K nedožitým 90. narozeninám malíře.   

Úvodní slovo a katalog: Josef Kubát.

55 obrazů.

 

221. Vysoké Mýto očima fotografa Zdeňka Mauera                       

9. 11. - 1. 12. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jan Platenka. Katalog.

60 fotografií.

 

222. Výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy: Vstupy a výstupy          

8. 12. - 21. 12. 1997, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Vysokém Mýtě.           

 

1998

 

223. Vladimír Komárek: Obrazy a grafika                                                  

12. 3. - 2. 4. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Vladimír Komárek.

 

224. Vladimír Fortin a Karel Maleček: Obrazy                                          

9. 4. - 30. 4. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Bohuslav Rejman. Katalog.

26 obrazů V. Fortin, 21 obrazů K. Maleček.

 

225. Václav Peřina: Obrazy                                                              

10. 5. - 1. 6. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Katalog.

61 obrazů.

 

226. Helena Drhlíková: Obrazy a fotografie                                    

7. 6. - 29. 6. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Petr Kadlec. Katalog.

 

227. Jindřich Šmégr, Obrazy vysokomýtského rodáka                              

19. 7. - 2. 8. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Radovan Lukavský a Jan Kapusta. Katalog.

 

228. Milada Hynková: Tapiserie Aradecor                                    

6. 9. - 28. 9. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Josef  Picek. Katalog.

 

229. Zdeněk Rosák: Průřez životní tvorbou                                   

3. 10. - 25. 10. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jindřich Rejnart.

 

230. Josef Ducháč: Obrazy a tapiserie                                                        

30. 10. - 23. 11. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Vlastimil Havlík. Katalog.

 

231. Vlastimil Andrle: Z Čech až na konec světa    

29. 11. - 21. 12. 1998, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava fotografií.

Úvodní slovo: Jan Klíma.

 

1999

 

232. František Emler: Grafika - Ivan Emler: Kresby                             

10. 2. - 4. 3. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Katalog: Josef Pavlík.

42 kreseb I. Emler, 35 grafik F. Emler

 

233. Jan Pokorný: Obrazy                                                                           

11. 3. - 1. 4. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Ivan Hudeček.

 

234. Zdeněk Jizera Vonásek: Fragmenty 99                                              

8. 4. - 29. 4. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátorka: Danuše Slabá.

 

235. Zdeněk Rosák ml.: Fotografie                                                 

6. 5. - 27. 5. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

 

236. Výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy                                                    

14. 6. - 27. 6. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Vysokém Mýtě.

Kurátorka: Jana Krejzová

 

237. Korbach se představuje                                                           

11. 7. - 31. 7. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Karl-Helmut Tepel a Bohuslav Fencl.

 

238. Nové sdružení pražských umělců: Obrazy, kresby a objekty             

2. 9. - 23. 9. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Jiří Urban.

Dagmar Dost-Noldenová, Vladimír Foltin, Martin Gudev, Edvina Hudečková, Milan Jícha, Ivan Králík, Ladislav Krám, Karel Maleček, Rostislav Novák, Kateřina Opltová, Alena Petříčková, Valentin Popov, Karel Prášek, Anja Seifert, Marie Strahovská, Bohumír Španiel, Pavel Trnka, Anna Vančátová, Eva Vlasáková.

 

239. Jindřich Rejnart: Obrazy                                                                     

10. 10. - 1. 11. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Josef Sůva.

 

240. Vlastimil Švadlena: Krajinářská fotografie                                          

4. 11. - 25. 11. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

 

241. Salon ’99: Obrazy malířů Vysokomýtského M-Klubu             

5. 12. - 20. 12. 1999, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jindřich Rejnart.

Josef Bartoň, Josef Dvořák, Josef Hrdina, Lada Jílková, František Kotouček, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmégr.

 

2000

 

242. Milan Zimmermann: Obrazy z Vysočiny                                              

9. 2. - 29. 2. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Zahájení výstavy: Milan Zimmermann.

45 obrazů.

 

243. Dimitrij Kadrnožka: Obrazy a kvaše                                       

9. 3. - 30. 3. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Katalog.

 

244. Jiří Ščerbakov: Obrazy                                                            

2. 4. - 17. 4. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jan Baleka. Katalog.

 

245. Bohumír Šumský: Návrat do ticha                                                      

19. 4. - 3. 5. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava obrazů z konce 90. let.

Katalog: Bohumír Šumský.

79 obrazů.

 

246. Blanka Macháňová, Václav Macháň: Obrazy                          

7. 5. - 28. 5. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

 

247. Ivana Bendová-Moravcová, Jan Benda: Příběhy domů a lidí 

2. 6. - 23. 6. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Domy a projekty ze Severní Ameriky, Asie a Evropy.

Úvodní slovo: Jiří Suchomel a Petr Hlaváček. Katalog: Ivana a Jan Bendovi.

 

248. Obaly                                                     

30. 6. - 28. 8. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Konceptuální výstava výtvarníků z partnerského města Korbachu na téma umělecké recyklace obalových hmot.

Roman Koksch, Gabriele Lauerová, Christina Behringerová, Thomas Blawert, Gisela Kaiserová, Sabine Neuhausová, 
Ute Schmidt-Bubonová, Carola Tietze-Petersenová.

 

249. Umění automobilu                                                                                

9. 6. - 2. 9. 2000, Galerie ve Zvonici

Automobilismus v díle českých a francouzských výtvarníků.                  

V rámci Entrevue, česko francouzských dní ve Vysokém Mýtě.

Kurátor a katalog: Pavel Chalupa.

 

250a. První výtvarný salon královských věnných měst                              

28. 9. - 29. 10. 2000, Galerie ve Zvonici

Kurátoři a katalog: Pavel Chalupa a Petr Pokorný.

40 obrazů, 3 plastiky. Miloslav Lhotský, Štěpán Málek, Radoslav Pavlíček, Miloš Petera, Jiří Sáva, Michal Šarše, Jiří Škopek, Jan Štěpánek, Venda Truhlářová.

250b. Salon Odmítnutých                                                                             

28. 9. - 29. 10. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

20 obrazů, 11 objektů. Pavel Doskočil, Jiří Holan, Ivan Slejška, Jiří Vedral.

 

251. Jakou zprávu nosí kámen

16. 11. - 30. 11. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava žákyň Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě.

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou.

Kurátorka: Monika Jakoubková.

Barbora Drašnarová, Kateřina Hejhalová, Lucie Hojná, Lenka Ješinová, Pavla Klejchová, Blanka Lacmanová, Andrea Odložilová, Petra Ondrejová, Eva Pidimová, Petra Pidimová, Tereza Ptáčková, Michaela Svatošová, Petra Šťastníková, Tereza Vavřínová.

 

252. František Doležal: Komorní výběr z díla                                                         .

6. 12. - 20. 12. 2000, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor a katalog. Oldřich Doskočil.


2001

 

253. Vysoké je mýto dějin!                                                              

1. 1. - 28. 1. 2001, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava obrazů Vysokého Mýta od nejstarších dob do budoucnosti.

Ve spolupráci s Okresním muzeem a Základní uměleckou školou ve Vysokém Mýtě.

 

254. Emanuel Frinta: Zachraňte tanečnice!                                    

20. 2. - 11. 3. 2001, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava ohroženého cyklu tanečních kreseb.                

Kurátor: Pavel Chalupa.

 

255. Skupina Ra                                                                                           

14. 3. - 4. 4. 2001, Výstavní síň Jana Jušky

Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery.

Úvodní slovo: Ludvík Kundera. Kurátoři: Oldřich Doskočil a Pavel Chalupa.

Katalog: Ludvík Kundera a Pavel Chalupa.

Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Otta Mizera, Vilém Reichmann, Václav Tikal, Václav Zykmund.

 

256. Vítězslava Morávková: Dřevené objekty a obrazy                             

7. 4. - 24. 4. 2001, Výstavní síň Jana Jušky

 

257. Ať zhyne starý podlý svět!                                                                  

8. 6. - 9. 9. 2001, Galerie ve Zvonici

Výstava kreseb ke 100. výročí francouzského satirického časopisu L´Assiette au Beurre.

V rámci Entrevue 2001, francouzsko-českých dní ve Vysokém Mýtě.
František Kupka, Vojtěch Preissig, Jan Dědina, Václav Hradecký, Juan Gris, Jules Grandjouan, Jossot, T. A. Steinlen, Félix Vallotton aj.

Kurátor: Pavel Chalupa. Katalog: Pavel Chalupa, Raymond Bachollet a Michel Dixmier.

 

258. Město a jeho proměny                                                             

27. 9. - 28. 10. 2001, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava dokumentů o minulosti, současnosti i nerealizovaných představách rozvoje města Vysoké Mýto.

Kurátor: Ing. Stanislav Loskot. Katalog.

 

259. Miloslav Lhotský: Slepovaný svět                                                      

1. 11. - 15. 12. 2001, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava asambláží, plastik, objektů, grafiky, kreseb, obrazů a koláží.

První výstava autorského cyklu Světy, připravovaného ve spolupráci se společností Ecotex.

Katalog: Pavel Chalupa.

 

2002

 

260. Karel Jiskra

6. 1. - 10. 2. 2002, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava fotografií vysokomýtského rodáka z let 1961-2001.

Úvodní slovo: Josef Mlíka.

 

261. Vaťa Andrle: Střední Amerika očima Středoevropana                       

3. 3. - 7. 4. 2002, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava fotografií z cesty vysokomýtského cestovatele po zemích Střední Ameriky v roce 2001.

Úvodní slovo: Jan Klíma.

 

262. Česká krajina očima grafiků                                                    

22. 4. - 19. 5. 2002, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava děl zaslaných do autorské soutěže Máchovy Litoměřice.

Ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Vysoké Mýto a městem Litoměřice.

 

263. Výstava prací žáků Základní umělecké školy                                                             

16. 5. - 30. 5. 2002, Galerie ve Zvonici

Kurátorka: Jana Krejzová.       

 

264. Robert Bourasseau                                                                              

7. 6. - 21. 9. 2002, Galerie ve zvonici

Výstava francouzského malíře v rámci Entrevue, francouzsko-českých dní ve vysokém Mýtě.
Kurátor: Pavel Chalupa. 

 

265. Jakub Obrovský: Obrovský Jakub                                                     

19. 9. - 27. 10. 2002, Výstavní síň Jana Jušky

10 monumentálních pláten J. Obrovského

10 obrazů.

 

266. Marné volání?                                                 

6. 12. - 14. 1. 2003, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava máchovské sbírky Dr. Josefa Stejskala.

V rámci cyklu Světy, ve spolupráci se společností Ecotex.

Katalog: Pavel Chalupa a Ludvík Kundera.

 

2003

 

267. Salon Klubu malířů Vysokomýtska 2003                                            

9. 2. - 16. 3. 2003, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jan Kapusta. Kurátor: Jindřich Šmégr.

48 obrazů. Josef Bartoň, Naďa Cermanová, Josef Dvořák, Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, Lada Jílková, František Kotouček, Jaromír Krosch, Václav Macháň, Blanka Macháňová, Jindřich Rejnart, Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmégr, Iva Vanžurová, Jiří Zejfart.

 

268.  Sisha Pangma                                                                          

16. 4. - 11. 5. 2003, Výstavní síň Jana Jušky

Fotografie vysokomýtského skialpinisty Petra Nováka.

Kurátoři: Petr Novák a Pavel Chalupa.

 

269. Vysokomýtské zvony                                                               

24. 4. - 25. 5. 2003, Galerie ve Zvonici

Výstava o dějinách i současnosti vysokomýtských zvonů.  

Výstava Regionálního muzea ve spolupráci s MGVM.                   

Kurátor a katalog: René Klimeš.

 

270. Isadora Duncan a Jules Grandjouan                                        

12. 6. - 14. 9. 2003, Výstavní síň Jana Jušky

Francouzský malíř ve stopách proslulé americké tanečnice.

Výstava v rámci Entrevue, francouzsko-českých dní ve Vysokém Mýtě.

Kurátor: Pavel Chalupa

 

271. Krajina Vysokomýtska

14. 6. - 14. 9. 2003, Galerie ve Zvonici.

Náš kraj očima českých malířů.              

Ve spolupráci s Regionálním muzeem Vysoké Mýto a galerií Na Mýtě.

V rámci Entrevue, francouzsko-českých dní ve Vysokém Mýtě.

Kurátoři: Pavel Chalupa a Karel Jaroš. Katalog na CD.

 

272. Živé sny Sergeje Iščuka                                                          

11. 12. - 25. 1. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Autorská výstava ruského malíře, žijícího v Chocni, z cyklu Světy.

Kurátor a katalog: Pavel Chalupa.

 

2004

 

273. V hledáčku času                                                                       

29. 2. - 25. 3. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Vysoké Mýto ve filmu a fotografii skupin Artfoto a Filmová kronika, členů sdružení Triangl.

Kurátoři: Karel Jiskra a Petr Kadavý.

Autoři fotografií: Karel Jiskra, Zdeněk Mauer, Vlastimil Novák, Stanislav Skalický, Vlastimil Švadlena.

Autoři filmů: Josef Čepelka, Vladimír Černohorský, Luděk Hejhal, Petr Kadavý, Václav Kučera, Oldřich Matoušek, Zdeněk Novák, Vladimír Pidima, Josef Ševčík, Václav Tichý st., Václav Tichý ml., Jan Vlček, Zdeněk Zapletal, Radko Železný a další.

 

274. Filip Dvorský: Převrat Dona Quijota                                      

24. 4. - 30. 5. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Volná tvorba z let 2002-2004. Katalog.

 

275. Jiří Hejna: Retrospektiva vesmíru                                         

11. 6. - 11. 9. 2003, Galerie ve Zvonici

Výstava obrazů z cyklu Kozmogonické kompozice od tvůrce žijícího od roku 1963 v Paříži                   

V rámci IV. ročníku Mezinárodních partnerských dní Entrevue 2004.

Kurátoři: Pavel Chalupa a Miroslav Kroupa. Katalog: Pavel Chalupa.

 

276. Marc Rivière: Malé tajnosti pařížské                                     

10. 6. – 19. 9. 2004, MGVM v Galerii Na Mýtě

Fotografie z cyklu Up&Down.                                                

Kurátor a katalog: Pavel Chalupa.

 

277. Otakar Diblík - designér                                                                     

15. 7. - 15. 8. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Přehled tvorby průmyslového designéra.

Ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.

Katalog: Jana Pauly.

 

278. Pavel Kalfus: Scény ze života loutek                                       

11. 9. - 10. 10. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava scénografických návrhů v rámci Entrevue 2004.

Kurátorka: Simona Chalupová. Úvodní slovo: Alois Tománek. Katalog: Pavel Kalfus.

 

279. Bohuslav Doležal: Obrazy a grafika                                         

17. 10. - 14. 11. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Milan Korál.

 

280. Vánoce v galerii I: Česká krajinomalba 19. a 20 stol.

12. 12. - 19. 12. 2004, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava děl z depozitářů MGVM.

Kurátor: Pavel Chalupa.                      

Oldřich Blažíček, Bohuslav Dvořák, Emanuel Frinta, Jan Honsa, Antonín Hudeček, Antonín Chitussi, František Kaván, Beneš Knüpfer, František Matoušek, Antonín Navrátil, Jakub Obrovský, Gustav Porš, Antonín Slavíček, Jan Šplíchal, Jaroslav Věšín aj.

 

2005

 

281. Vaťa Andrle: Cesta do Indočíny                                                          

16. 1. - 13. 2. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Cestopisní fotografie z cesty po jihovýchodní Asii.

Úvodní slovo: Jan Klíma.

 

282. II. salon malířů Vysokomýtska 2005                                       

6. 3. - 3. 4. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jan Kapusta. Kurátor: Jindřich Šmégr.

54 obrazů. Josef Bartoň, Naďa Cermanová, Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, František Kotouček, Jaromír Krosch, Jindřich Rejnart, Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmégr, Iva Vanžurová, Jiří Zejfart.

 

283. Todor Tačev: Grafiky

7. 4. - 15. 4. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava u příležitosti uzavření dohody přátelství a spolupráce mezi bulharským městem Varna-Odesos

a Vysokým Mýtem.

Kurátor: Konstantin Trošev.

Výstava byla doplněna souborem kreseb bulharských dětí na téma české pohádky.

 

284. Jaromír Krosch: Obrazy

24. 4. - 20. 5. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Autorská výstava choceňského malíře.

Kurátoři: Karel Jaroš a Pavel Chalupa.

 

285. Carole Nava a Karel Bureš: Tváří v tvář

24. 6. - 11. 9. 2005, Galerie ve Zvonici

Pařížská šperkařka a cerekvický umělecký kovář. V rámci Entrevue 2005.                                                      

Kurátor a katalog: Pavel Chalupa.

 

286. Věra Krumphanzlová: Obrazy                                                  

3. 9. - 11. 9. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátoři: Věra Krumphanzlová a Pavel Chalupa.

 

287. Foto 2005

17. 9. - 30. 9. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Nejlepší práce 47. ročníku celostátní fotografické soutěže Mapový okruh Vysočina.

Kurátoři: Karel Jiskra a Vlastimil Švadlena. Katalog: Artfoto Vysoké Mýto.

 

288. Tomáš Diblík: Vnější a vnitřní pohledy                                   

23. 10. - 18. 11. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Autorská výstava obrazů vysokomýtského malíře.

Úvodní slovo: Hana Tomášová. Katalog: František Diblík.

 

289. Krása je cnost! Žena ve výtvarném umění 20. století.  

6. 12. - 29. 1. 2006, Výstavní síň Jana Jušky

V rámci cyklu Vánoce v galerii (II.) Ve spolupráci s Icart Strasbourg.

Kurátor: Pavel Chalupa.

18 olejů, 8 plastik a 29 prací na papíře. Břetislav Benda, Sarah Bernhardtová, Josef Čapek, Kees Van Dongen, Jean Effel, Emanuel Frinta, Josef Hašek, Václav Hradecký, Antonín Hudeček, Ludmila Jiřincová, Jiří Kolář, Albína Kašparová-Riegrová, Beneš Knüpfer, Bohumil Knyttl, František Kupka, František Matoušek, Kamil Lhoták, Joan Miró, František Naske, Jakub Obrovský, Arnošt Paderlík, Jan Pašek, Naděžda Plíšková, František Ropek, Félicien Rops, Karel Souček, Viktor Stretti, Stanislav Sucharda, Otakar Synáček, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Jiří Šindler, Jan Štursa, Tomi Ungerer, Franta Uprka, Joža Uprka, Josef Váchal, Félix Valloton, Georges Wolinski, Pino Zac, Ladislav Zívr, Olbram Zoubek.

 

2006

 

290. Bohumil Knyttl ve 30. a 40. letech na Vysokomýtsku                                              

26. 3. - 5. 5. 2005, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa.

63 obrazů.

 

291. Ing. Arch. Milan Košař – Výběr z tvorby                                           

28. 5. - 30. 6. 2006, Výstavní síň Jana Jušky

23 obrazů a architektonické skici a projekty.

 

292. Bernard Lesaing: Fotografie

23. 6. - 17. 9. 2006, Galerie ve Zvonici

Výstava fotografií předního francouzského dokumentárního fotografa. V rámci Entrevue 2006.                                                  

Kurátor: Pavel Chalupa.

 

293. Václav Macháň: Obrazy a předobrazy                                     

22. 10. - 17. 11. 2006, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa.

56 obrazů a olejových skic k nim.

 

294. Orbis pictus (čeští malíři na cestách)                                         

5. 12. - 22. 12. 2006, Výstavní síň Jana Jušky

V rámci cyklu Vánoce v galerii III

Kurátor: Pavel Chalupa.

47 obrazů. Jan Honsa, Antonín Hudeček, Cína Jelínek, Josef Jíra, Jan Juška, Jaromír Krosch, Otakar Kubín, Václav Macháň, František Matoušek, Jakub Obrovský, Václav Peřina, Vilém Plocek, Václav Radimský, Jan Rusňák, Pravoslav Sovák, Alois Srnský, Viktor Stretti, Tavík František Šimon, Jiří Štourač, František Tichý, Jan Zrzavý aj.

 

2007

 

295. Jan Juška                                             

7. 1. - 16. 2. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Retrospektivní výstava u příležitosti 100. výročí malířova narození

Kurátor: Pavel Chalupa. Kniha: Pavel Chalupa: Jan Juška.

120 obrazů.

 

296. Vaťa Andrle: Cesta do Jižní Ameriky                                    

25. 2. - 15. 3. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava fotografií vysokomýtského cestovatele.

Kurátor: Vaťa Andrle.

 

297. Jan Pokorný: Obrazy                                       

18. 3. - 28. 3. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava vysokomýtského autora.

Kurátor: Jan Pokorný.

 

298. Kydrivs Lipof a jeho vysokomýtští následovníci                                

1. 4. - 1. 5. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa, Úvodní slovo: J. E. Jordanka Popovová a Pavel Chalupa

Kydrivs Lipof, Ferdinand Hejl, Lumír Hudec, Vincenc Javorný, Václav Prágr, Vladimír Soudek, Bohuslav Stárek a Jindřich Velen.

 

299. III. salon malířů Vysokomýtska                                              

6. 5. - 16. 5. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Úvodní slovo: Jan Kapusta. Kurátor: Jindřich Šmégr.

54 obrazů. Josef Bartoň, Naďa Cermanová, Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, František Kotouček, Jaromír Krosch,
Jindřich Rejnart, Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmégr, Iva Vanžurová a Jiří Zejfart.

 

300. Václav Král: Automobilový designér                                      

2. 6. - 1. 7. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Retrospektivní výstava v rámci Sodomkova Vysokého Mýta

Kurátor: Jiří Král.

 

301. Jan Honsa: Kvetoucí hruška v širém poli                                          

8. 9. - 7. 10. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava u příležitosti oslav 700. výročí ustanovení Vysokého Mýta královským věnným městem

a vzpomínka na 70 let od umělcovy smrti.

Úvodní slovo: Pavel Chalupa. Kurátoři: Pavel Chalupa a Jana Svobodová.

75 olejomaleb a 26 dřevorytů a kreseb.

 

302a Michal Blažek: Obrazy                                    

25. 10. - 25. 11. 2007, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava k 50. výročí založení Městské galerie ve Vysokém Mýtě.

Kurátor: Pavel Chalupa.

22 olejomaleb.

 

303. Václav Peřina: Autoportrét Václava Peřiny                                        

5. 12. 2007 - 25. 1. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava u příležitosti 100. výročí narození vysokomýtského malíře Václava Peřiny.

Kurátor: Pavel Chalupa.

75 obrazů.

 

2008

 

304. Josef Rektor: Návrat zapomenutého                                      

10. 2. - 9. 3. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa.

66 olejomaleb a 23 kreseb.

 

305. Vizuální styl města Vysoké Mýto                                            

18. 3. - 19. 3. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Přehled návrhů veřejné neanonymní soutěže na jednotný vizuální styl města Vysokého Mýta.

29 autorů.

 

306. Jindřich Šmégr: Obrazy                                   

23. 3. - 18. 4. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava k 80. výročí malířova narození.

65 olejomaleb, 2 akvarely, 1 pastel.

Kurátoři Pavel Chalupa a Jana Svobodová.

 

307. Jean Effel: Stvoření světa                                           

27. 4. - 25. 5. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava ke 100. výročí tvůrcova narození.

Kurátor: Pavel Chalupa. Kniha: Stvoření světa v 80 obrazech (Pavel Chalupa).

 

308. Krajiny z kraje

5. 7. – 14. 9. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava obrazů s východočeskými náměty, díla z majetku východočeských soukromých sběratelů.

Kurátor: Pavel Chalupa

V popředí slavní malíři východních Čech, 54 olejomaleb: Ludvík Černovický, Miloslav Holý, Oldřich Blažíček, Vojtěch Sedláček, Karel Wagner, Bohdan Obrovský, Willý Horný, Fr. Vincenc Danihelka, Karel Jan Sigmund, Jaroslav Grus, František Kaván, Josef Hašek, František Bukáček, Josef Fiala,  Jan Minařík, František Emler, Rudolf Linhart, Josef Jíra, Antonín Slavíček, Jaroslav Polanský, Antonín Hudeček, Jan Honsa, Jaroslav Panuška, Bohuslav Dvořák, Otta Bubeníček, Bohumil Knyttl, Gustav Macoun, Vladimír Komárek, Jaroslav Klápště, Jindřich Prucha, Josef Jambor, Karel Langer, Gustav Porš, Josef Rektor, Jiří Hejna.

 

309. Jana Krejzová: Keramika

14. 8. – 21. 9. 2008, Galerie ve Zvonici

Výstava představuje práci vysokomýtské výtvarnice a keramičky,

která navazuje na starobylé keramické techniky.

Výstava v rámci mezinárodních partnerských dní Entrevue 2008.

 

310. Jiří Šlitr: Tři v jednom. Kresby 1958 – 1969

28. 9. – 28. 10. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Administrace zápůjčky, adjustace a katalog: Stanislav Fremunt.

Výběr kreseb a výstavní koncept: Pavel Chalupa

300 kreseb z kreslířské pozůstalosti J. Š..

 

311. Jiří Zejfart: Obrazy

16. 11. – 19. 12. 2008, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava u příležitosti oslavy umělcových 80. narozenin, za jeho účasti.

Kurátor a úvodní slovo: Pavel Chalupa

70 uměleckých děl, kresby, akvarely, dřevořezy a barevné linoryty.
Z majetku autora a několika vysokomýtských soukromých půjčitelů.

 

2009

 

312. Zdeněk Chotěnovský: Obrazy

8. 2. – 1. 3. 2009, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava k 80. výročí narození malíře a vysokomýtského rodáka.

Obrazy byly zapůjčeny od umělcovy manželky Jitky Hanicové.

Většinu z nich po výstavě věnovala Městské galerii.

Úvodní slovo: Pavel Chalupa a Jitka Hanicová. Kurátorka: Zuzana Krchová.

26 olejů na plátně a několik skic.

 

313. Jindřich Rejnart: Obrazy

8. 3. – 27. 3. 2009, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava k 70. umělcovým narozeninám.

Úvodní slovo: PhDr. Josef Sůva a Jindřich Rejnart. Kurátoři: Zuzana Krchová a Pavel Chalupa

Oleje na plátně a několik ukázek z výtvarníkovy sklářské tvorby.

 

314. Bernard Lesaing: České tváře a krajiny

7. 4. – 26. 4. 2009, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava fotografií francouzského reportážního fotografa. 

Vedle portrétů 28 českých umělců a krajin jejich domova představena i díla deseti výtvarníků, zastoupených mezi portrétovanými.

Úvodní slovo: Ester Kočičková. Kurátor: Pavel Chalupa.

Kniha k výstavě: Pavel Chalupa,  Bernard Lesaing a Rober Pujade: České tváře a krajiny (česky a francouzsky).

Michal Blažek, Karel Bureš, Milan Doubrava, Kurt Gebauer, Pavel Kalfus, Tereza Koníčková, Václav Macháň, Jiří Netík, Hana Sosíková a Jindřich Štreit.

 

315. Zdeněk Miler: Krtek v galerii!

2.6.  – 5. 7. 2009, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava 41 originálních ilustrací Zdeňka Milera pro kreslené příběhy:

Jak Krtek cestoval, Krtek a potopa a Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Výstava pro děti byla spojena s výtvarnou dílnou a promítání Krtkových příhod.

Kurátorka: Zuzana Krchová. Úvodní slovo: Pavel Chalupa.

 

316. 10. salon královských věnných měst

11. 9. – 9. 10. 2009, Výstavní síň Jana Jušky a budova bývalého soudu na náměstí

Kurátoři: Pavel Chalupa, Pavel Hošek a Štěpán Málek

Vysoké Mýto zastupovali Šárka a Jakub Vlčkovi a Petra Dudková.

15 zástupců královských věnných měst: Jana Bitnerová, Milli Janatková, Zuzana Hokešová, Čeněk Hlavatý, Jaroslav Ježek, Veronika Resslová, Rozárka Kirschová, Kateřina Soudková, Markéta Korečková, Martina Gonšenicová, Pavla Pavlíčková, Pavlína Škávová, Jakub a Šárka Vlčkovi a Petra Dudková.

 

317. IV. Salon malířů Vysokomýtska

18. 10. – 6. 11. 2009, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa.

Hudební vystoupení: Jan a Otakar Klímovi.

Josef Bartoň, Naďa Cermanová, Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, František Kotouček, Jaromír Krosch, Jindřich Rejnart, Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek,  Jindřich Šmöger, Iva Vanžurová a Jiří Zejfart. Místo bylo věnováno i dvěma už nežijícím členům: bývalému předsedovi sdružení, vysokomýtskému krajináři Josefu Pilařovi a lidovému výtvarníkovi a učiteli Stanislavu Fendrychovi z Hrušové.¨

 

318. Residue: Z pozůstalosti Františka Matouška (1901 – 1961)

22. 11. – 18. 12. 2009, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátoři: Pavel Chalupa a Jana Svobodová.

Hudební vystoupení: Duo graciózo.

Katalog: Pavel Chalupa a Jana Svobodová.

 

2010

 

319. Nekarikujte proroky!

10. 3. – 11. 4. 2010, Výstavní síň Jana Jušky

První výstava v rámci Festivalu svobody. Cenzura a politická karikatura dříve a dnes.

Kurátor: Pavel Chalupa. Hudební vystoupení na vernisáži: Jaroslav Hutka.

Charles Philipon, Adolphe Willette, Jean Veber, Alexandre Steinlen, Hermann-Paul, Henry Bellery-Desfontaines, Jules Grandjouan, Félix Vallotton, Aristide Dellannoy, Bernard Naudin, Gustav-Henri Jossot, Francisque Poulbot, Thomas Leal da Camara, Kees van Dongen, Juan Gris, Démétrius Galanis, Georges D’ostoya- Sochinski, Mikoláš Aleš, Ludvík Strimpl, Jan Dědina, Václav Hradecký, František Kupka, Josef Čapek, Georges Wolinski, Reiser, Gébé, anonymní autoří plakátů ze sovětské invaze do Československa z roku 1968,  Ivan Steiger, Josef Čapek, Vladimír Renčín, Vladimír Jiránek, Štěpán Mareš, Pavel Reisenauer aj.

 

320. Svatopluk Pitra (1923 – 1993)

18. 4. – 9. 5. 2010, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátorka: Zuzana Pohorská

Hudební vystoupení: Jan a Otakar Klímovi

Druhá výstava v rámci Festivalu svobody, první z cyklu exulantů, kteří odešli z Československa za svobodou. Celá pozůstalost Svatopluka Pitry zapůjčena ze soukromého vlastnictví umělcovy choti, Ireny Pitrové z New Yorku.

 

321. Pravoslav Sovák: Grafika

16. 5. – 20. 6. 2010, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátoři: Zuzana Pohorská a Pavel Chalupa

Hudební vystoupení: Markéta Vedralová (kytara)

Třetí výstava v rámci Festivalu svobody, druhá z cyklu exulantů, kteří odešli z Československa za svobodou.

50 grafik bylo zapůjčeno od autora ze Švýcarska,  3 suché jehly z majetku MGVM.

 

322. Karel Kryl: Výtvarné dílo

25. 6. – 12. 9. 2010, Galerie ve Zvonici

Kurátor: Pavel Chalupa

Hudební vystoupení: Jan Kryl

Čtvrtá a zároveň poslední výstava v rámci Festivalu svobody, třetí z díla exulantů, kteří odešli z Československa za svobodou
v 60. letech 20. století. Ze soukromého vlastnictví Krylovy rodiny, blízkých přátel a spolupracovníků byly  zapůjčeny originály Krylových keramických prací, ilustrací pro básnické sbírky, olejomaleb atd.

 

323. Svěže na Věž! Vysokomýtské věže ve výtvarném umění

11. 9. – 30. 9. 2010, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa

Jan Juška, Josef Hašek, Josef Kubizňák, Josef Šembera, Václav Peřina, Václav Bubeníček, Ludmila Jiřincová, Václav Sivko, Václav Prágr,...

 

324. Salon vysokomýtských fotografů [a filmařů]

21. 11. – 17. 12. 2010, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Stanislav Skalický

Denisa Bednáriková, Milan Bučko, Roman Drahoš, Karel Jiskra, Zdeněk Mauer, Lukáš Pelinka, Stanislav Skalický, Vlastimil Švadlena, Petr Voženílek.

 

2011

 

325. Grafika

23. 1. – 11. 3. 2011, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Pavel Chalupa.

Josef Čapek, Bohuslav Reynek, Josef Váchal, František Kupka, Jan Honsa, Dalibor Chatrný, Jiří Kolář, Vladimír Komárek, Vladimír Boudník, Pravoslav Sovák, František Kobliha, Josef Istler, Ludmila Jiřincová, Jiří Šindler, Jindřich Pileček, František Matoušek, Minka Podhajská, Václav Macháň, Jiří Anderle aj.

 

326. Filip Dvorský a jeho vysokomýtští následovníci

1. 4. – 1. 5. 2011, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátoři: Filip Dvorský a Zuzana Pohorská.

Filip Dvorský a jeho žáci ZUŠ: Gabriela Dvořáková, Lucie Dykastová, David Fendrych, Kristýna Hynková, Petr Klejch, Pavlína Krafferová, Kristýna Lacmanová,Anna Michalcová, Veronika Němcová, Lenka Novotná, Šárka Rozlivková, Kateřina Truhlářová a Veronika Žídková. 

 

327. Bohuslav Reynek - Mezi nebem a zemí

10. 6. – 6. 7. 2011, Výstavní síň Jana Jušky a Zámecký pivovar v Litomyšli

Kurátor: Pavel Chalupa. Ve spolupráci se Smetanovou Litomyšlí a společností Ecotex.

Grafické cykly, ilustrační, básnická a vydavatelská tvorba byla představena ve Vysokém Mýtě, olejomalby, kresby a výběr ze sakrální grafiky v Litomyšli.

 

328. 5. salon malířů Vysokomýtska

9. 9. – 23. 9. 2011, Výstavní síň Jana Jušky

Kurátor: Jidřich Šmégr.

Josef Bartoň, Jaroslava Cermanová, Ctirad Doubek, Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, František Kotouček, Jaromír Krosch, Jindřich Rejnart, Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jana Stiboříková, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmégr, Iva Vanžurová a Jiří Zejfart. 

 

2012

 

329. Gpsknyttl.cz

5. 7. 2012, okolí Vysokého Mýta a Luže

Kurátor: Pavel Chalupa

Jednodenní výstava obrazů malíře Bohumila Knyttla (1903-1977) na 9 zastaveních na trase Brteč - Pustina - Střemošice - Košumberk - Luže - Střemošice. Vystaveno bylo 50 obrazů, z toho 24 v plenéru na místech, odkud byly ve 30. a 40. letech 20. století malovány. Mapa akce s vyznačením jednotlivých zastavení s popisem.

 

330. Vysoké Mýto v obrazech

7. 9. – 28. 9. 2012, Zvonice

Kurátor: Pavel Chalupa.

Výstava vedut Vysokého Mýta u příležitosti 750. výročí jeho založení. Filip Dvorský, Josef Hašek, Jan Honsa, Václav Jansa, Jan Juška, Kydrivs Lipof, Václav Macháň, František Matoušek, Václav Peřina, Josef Pilař, Jan Podhajský, Jan Pokorný, Václav Prágr, Zdeněk Rosák, Alois Srnský, Josef Šembera, Jindřich Šmégr, Jiří Zejfart. 

 

Část III.

 

Přehled  Salonů královských věnných měst

 

a vysokomýtských umělců, kteří na nich vystavovali

 

 

1. salon královských věnných měst

28. 9. – 29. 10. 2000

Vysoké Mýto, Galerie ve Zvonici a Výstavní síň Jana Jušky

Vysoké Mýto zastupovala Venda Truhlářová, v Salonu odmítnutých Jiří Vedral.

 

2. salon královských věnných měst

4. 10 - 28. 10. 2001

Chrudim, Výstavní síň Divadla Karla Pippicha

Vysoké Mýto zastupovala Marcela Zemanová cyklem Daktyloskopie.

 

3. salon královských věnných měst

26. 6. - 1. 9. 2002

Mělník, Galerie ve věži

Vysoké Mýto zastupovala Marcela Zemanová cyklem frotáží Doteky.

 

4. salon královských věnných měst

2. 8. - 31. 8. 2003

Dvůr Králové nad Labem, výstavní síň Staré radnice

Vysoké Mýto zastupovala Jana Krejzová souborem keramiky raku.

 

5. salon královských věnných měst

24. 11. - 30. 12. 2004

Trutnov, Galerie města Trutnova

Vysoké Mýto zastupoval Filip Dvorský souborem 5 obrazů přejatých z výstavy 274/2004.

 

6. salon královských věnných měst

2. 11. - 30. 12. 2005

Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo

Vysoké Mýto zastupoval Karel Bureš souborem 4 kovaných železných plastik a jedné tepané mosazné plastiky z výstavy 285/2005.

 

7. salon královských věnných měst

2. 5. – 2. 6. 2006

Jaroměř, Městské muzeum

Vysoké Mýto zastupoval sochař Pavel Hošek.

 

8. salon královských věnných měst

19. 4. – 18. 5. 2007

Hradec Králové, Galerie Celebris

Vysoké Mýto zastupoval malíř Petr Nový.

 

9. salon královských věnných měst

6. 5. – 1. 6. 2008

Polička, Městské muzeum a galerie Polička

Vysoké Mýto zastupovala sochařka Marta Hošková.

 

10. salon královských věnných měst

11. 9. – 9. 10. 2009

Vysoké Mýto, Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky a budova bývalého soudu na náměstí

Vysoké Mýto zastupovali Šárka a Jakub Vlčkovi a Petra Dudková.

 

11. salon královských věnných měst

Krajina mého srdce

18. 5. – 26. 6. 2010, Galerie ve věži – Pražská brána, Mělník

Vysoké Mýto zastupovala fotografka Lucie Šedová.

 

12. salon královských věnných měst

Téma: Baroko

8. 9. - 6. 10. 2011, Muzeum barokních soch, Chrudim

Vysoké Mýto zastupoval malíř Michal Blažek.

 

13. salon královských věnných měst

8. 9. - 6. 10. 2011, Dvůr Králové nad Labem

Vysoké Mýto zastupovala malířka a restaurátorka Táňa Šlézová.

 

Část IV.

Rejstřík vystavujících autorů:

 

Aleš, Mikoláš: 1956, 2001/257, 2010/319.

Anderle, Jiří: 1996/208, 2011/325.

Andrle, Vlastimil (1962): 1996/206, 1998/231, 2002/261, 2005/281, 2007/296.

Andrlová, Maria: 1975/131.

Apostu, George (1934-1886): 1970/104.

Balcar, Jiří: 1967/88.

Bartoň, Josef: 1999/241, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Bauch, Jan: 1963/51, 1964/61, 1972/109.

Bednáriková, Denisa (1983): 2010/324.

Bednář, Ivan (1923-1993): 1946, 1958/7, 1962/46, 1967/88, 1969/100, 1975/128, 1979/159, 1983/173, 1984/176, 1993/188.

Behringerová, Christina: 2000/248.

Bělohlávek, Jiří: 1981/163.

Benda, Břetislav: 1972/109, 2005/289.

Benda, Jan: 1976/139, 2000/247.

Bendová-Moravcová, Ivana: 1976/139, 2000/247.

Beneš, Miroslav: 1972/112.

Beneš, Vincenc: 1963/51, 1964/61.

Bernhardtová, Sarah: 2005/289.

Bitnerová, Jana (1957): 2009/316.

Blawert, Thomas: 2000/248.

Blažek, František V.: 1953, 1960/29, 1961/39, 1963/56.

Blažek, J. T.: 1946.

Blažek, Michal (1979): 2007/302.

Blažek, Zdeněk: 1964/62.

Blažíček, Oldřich: 2004/280, 2008/308.

Bobek, Jaroslav: 1996/211.

Born, Adolf: 1996/208.

Boroňová, Jarmila: 1972/112.

Borovičková-Podpěrová, Blažena: 1953, 1959/18, 1960/29, 1963/56.

Boštík, Václav: 1964/62, 2002/266.

Bouda, Cyril (1901-1984): 1966/79, 1996/208.

Bourasseau, Robert: 2002/264.

Brotánek, Miroslav: 1976/140.

Brož, Josef: 1976/140.

Brožek, Zdeněk (1919-2000): 1959/18, 1960/29, 1963/56, 1969/101, 1973/114.

Brunovský, Albín: 1996/208.

Bubeníček, Otta (1871 – 1962): 1984/176, 2008/308.

Bubeníček, Václav (1913-nezjištěno): 1934, 1936, 1959/19, 1962/46, 1964/61, 1964/69, 1969/100, 1974/126, 1978/150, 1979/159, 1983/172, 1984/176, 1993/189.

Bubon, Ute Schmidt: 2000/248.

Bucký (?):1918

Bučko, Milan (1949): 2010/324.

Bukáček, František (1910 – 1988): 1953, 1954, 1959/18, 1959/20, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1964/61, 1976/140, 2008/308.

Burant, František: 1996/208.

Bureš, Karel (1958): 2005/285, 2005/SKVM Nový Bydžov.

Bureš, Václav: 1968/93.

Cermanová, Naďa: 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Cihelka, Oldřich: 1946.

Cihla, Jan: 1964/62.

Cop, J.: 1981/163.

Čada, Jaroslav: 1972/112.

Čalkovský, Antonín: 1965/72.

Čapek, Josef: 2005/289.

Čapek, Martin: 1978/152.

Čápová, Hana: 1996/208.

Čepelák, Ladislav: 1996/208.

Čepelka, Josef: 2004/273.

Čermáková, Běla: 1964/62.

Černohorský, Vladimír: 2004/273.

Černovický, Ludvík: 1946, 2008/308.

Černý, Karel: 1964/61, 1964/62.

Černý, Rudolf (1922): 1997/215.

Černý, Václav: 1933

Černý, Věnceslav (1865-1936): 1938.

Červenková, Milena: 1960/29.

Čchi-Paj-Še (1860-1957): 1960/26.

Čihák, František: 1946.

Číla, Otakar (1894-1973): 1934.

Čolakov, Dimitr: 1995/202.

Daněk, Jan: 1936

Danihelka, František V.: 1946, 1953, 1954, 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1964/62, 1969/101, 2008/308.

Daumier, Honoré (1808-1879): 1958/6, 2010/319.

Dědičová, Irena: 1964/62.

Demel, Karel: 1996/208.

Diblík, Otakar (1929-1999): 2004/277.

Diblík, Tomáš (1968): 2006/288.

Doležal, Bohuslav (1964): 2004/279.

Doležal, František (1910-1989): 1967/88, 2000/252.

Dongen, Kees van: 2006/289.

Doskočil, Eduard: 1960/24.

Doskočil, Pavel: 2000/250b.

Dost-Noldenová, Dagmar: 1999/238.

Doubek, Ctirad.: 1981/163, 2011/328.

Drahoš, Roman (1968): 2010/324

Drhlíková, Helena (1947): 1998/226.

Dudková, Petra (1986): 2009/316.

Dudycha, Jiří: 1976/136.

Dudychová, Marie: 1976/136.

Ducháč, Josef (1929): 1998/230.

Dvorský, Bohumír: 1964/61, 1972/109.

Dvorský, Filip (1980): 2004/274, 2004/SKVM Trutnov, 2007/298 (jako Kydrivs Lipof), 2011/326, 2012/330

Dvořák, Bohuslav (1867 – 1951): 1956, 1972/109, 1976/140, 2004/280, 2008/308.

Dvořák, Josef: 1975/131, 1979/155, 1981/163, 1995/200, 1999/241, 2003/267.

Dvořáková, Anna: 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1969/101, 1995/200.

Effel, Jean: 2006/289, 2008/307.

Emler, František (1912-1992): 1958/5, 1964/62, 1994/194, 1999/232, 2008/308.

Emler, Ivan: 1999/232.

Entler, Milan: 1979/155.

Feikl (?): 1934

Felcman, Josef: 1979/158.

Fendrych, Stanislav: 2009/317.

Fiala, Jiří: 1954, 1967/88.

Fiala, Josef (1882 – 1963): 2008/308.

Fiala, Zdeněk: 1953, 1954.

Fidra, František: 1972/112, 1975/131.

Fiedler, Jaroslav (1913): 1964/66, 1968/96, 1973/118, 1984/176, 1992/186, 1993/190.

Filip, Josef: 1979/155.

Filla, Emil: 1964/61.

Fišárek, Alois: 1964/62, 1984/176.

Foerster, J. B.: 1946. 

Folprecht, Arnošt: 1967/88.

Formánek, František: 1994/198.

Fortin, Vladimír: 1998/224.

Fošumpaur, Pavel: 1979/158.

Fremund, Richard (1928-1969): 1961/33, 1964/62.

Freyburgová-Volnohradská, Josefa: 1981/165.

Frinta, Emanuel (1896-1970): 1959/14, 1962/46, 1968/92, 1976/136, 2001/254, 2001/Zámek Nové Hrady, 2004/280, 2005/289.

Fulla, Ľudovít (1902-1980): 1964/68.

Fusek, Otto: 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1969/101.

Gabrhel, Jan (1930): 1960/27.

Glűckselig, Josef: 1946.

Gonšenicová, Martina (1986): 2009/316.

Grandjouan, Jules: 2001/257, 2003/270, 2010/319

Gris, Juan: 2001/257.

Gross, František: 1967/88.

Grus, Jaroslav (1891-1983): 1963/51, 1964/61, 1964/62, 1967/88, 1972/109, 1976/140, 1978/151, 2008/308.

Grygar, Milan: 1967/88.

Gudev, Martin: 1999/238.

Haise, Václav: 1946, 1964/62, 1967/88.

Hajn, Alva: 1963/56, 1969/101.

Hakl, Jan: 1946.

Halbrštat, Pavel: 1972/112, 1979/155.

Hanych, Rudolf: 1953, 1954, 1959/18, 1959/20, 1960/29, 1961/39, 1969/101, 1976/140.

Hašek, Josef (1907-1967): 1941, 1945, 1947, 1948, 1953, 1954, 1956, 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1961/40, 1962/46, 1963/56, 1964/61, 1964/62, 1967/88, 1967/ 91, 1976/140, 1979/157, 2005/289, 2008/308, 2012/330.

Hašková, Eva: 1996/208.

Hauk, Staněk-Vilém: 1953.

Havel, Vlad.: 1946.

Havrlík, Svatopluk: 1953, 1954.

Hegr, Jindřich (1933): 1967/88, 1996/207.

Hejhal, Luděk: 2004/273.

Hejna, Jiří (1921): 2003/275, 2008/308.

Hendrych, Jan: 1976/139.

Herčík, Josef: 1996/208.

Heřmanský, Jaroslav: 1953, 1954, 1960/29, 1963/56, 1976/140.

Hlaváček, Antonín: 1972/112.

Hlavatý, Čeněk: 2009/316.

Hlavsa, Oldřich: 1946.

Hlobilová, Dana: 1963/52.

Hlobilová-Mrkvičková, Marie: 1963/52.

Hložek, Pavel: 1946.

Hojda, Petr: 1978/152.

Hokešová, Zuzana: 2009/316.

Holan, Jiří: 2000/250b.

Holan, Karel: 1946, 1964/61, 1964/62.

Holec, Karel: 1953, 1954.

Holub, Oldřich: 1967/88.

Holý, Miloslav: 1962/44, 1964/62, 1972/109, 2008/308.

Homolka, Antonín: 1946.

Honsa, Jan (1876-1937): 1946, 1948, 1956, 1959/14, 1962/46, 1966/86, 2004/280, 2006/294, 2007/301, 2008/308, 2012/330.

Horáková, Marta (1911): 1953, 1954, 1959/18, 1960/29, 1963/56, 1969/101, 1982/166.

Horálek, Bedřich: 1946, 1967/88.

Horný, Willy (1933-1982): 1954, 1958/10, 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1964/61, 1964/62, 1967/88, 1969/101, 1976/140, 1980/162, 2008/308.

Horský, František: 1940, 1941.

Hořánek, Jaroslav: 1962/45, 1967/88.

Hradecký, Václav: 2005/289.

Hrdina, Josef: 1999/241, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/316, 2011/328.

Hrouzková, Šárka: 1997/214.

Hubáček, Jan: 1947, 1948, 1954, 1959/18, 1960/29, 1960/30, 1962/46, 1969/100, 1979/159, 1994/198.

Hudec, Jaroslav: 1964/62, 1967/88, 1976/140.

Hudeček, Antonín (1872 – 1941): 1934, 1936, 1956, 1972/109, 1976/140, 2004/280, 2005/289, 2006/294, 2008/308.

Hudeček, František: 1964/62.

Hudečková, Edvina: 1999/238.

Hůrka, Otakar: 1918

Hűttl, Antonín: 1946.

Hyliš, Karel: 1963/56.

Hynková, Milada (1942): 1998/228.

Hýsek, Josef: 1967/88.

Chadima, Josef: 1979/155.

Chagall, Marc: 2009/318.

Chaloupka, Josef: 1972/112.

Chitussi, Antonín: 1984/176, 2004/280.

Choděra, Čeněk: 1946.

Chotěnovský, Zdeněk (1929-1993): 1963/58, 1969/100, 1979/159, 1984/176, 1996/211, 2009/312.

Chudomel, Jaroslav: 1962/45.

Ilinčev, Miroslav: 1976/139.

Ilinčev, Orlín: 1976/139.

Ilinčevová-Lérová, Zuzana: 1976/139.

Istler, Josef: 1996/208, 2001/255, 2002/266.

Iščuk, Sergej (1970): 2003/272.

Jambor, Josef (1887-1964): 1966/84, 2008/308.

Janáček, Milan: 1992/186.

Janatková, Milli (1982): 2009/316.

Janda, František: 1967/90.

Jandová, Ludmila (1938): 1967/90, 1976/140, 1979/160, 1984/176, 1997/218, 

2002/266.

Janeček, Ota: 1963/51, 1964/61, 1996/208, 2002/266.

Janíček, James: 1996/208.

Janků, Marie: 1964/66.

Jansa, Václav: 1907, 1946, 2012/330.

Jarcovjak, Vladimír: 1967/88.

Jelínek, Cína: 2006/294.

Ježek, Jaroslav: 2009/316.

Jícha, Milan: 1999/238.

Jílková, Jaroslava: 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Jílková, Lada: 1999/241, 2003/267.

Jíra, Josef (1929 – 2005): 2002/266, 2006/294, 2008/308.

Jiránek, Vladimír: 2000/249, 2010/319.

Jirgle, Pavel: 1972/112.

Jiroudek, František (1914-1991): 1963/51, 1964/62, 1973/115.

Jiřincová, Ludmila (1912-1994): 1958/4, 1996/208, 2002/2662005/289.

Jiskra, Karel (1941): 1979/158, 2002/260, 2004/273, 2010/324.

Jossot, Gustave-Henri: 2001/257.

Juříček, Alois: 1934, 1936.

Juška, Jan (1907-1983): 1940, 1941, 1948, 1953, 1954, 1956, 1957/2, 1959/18, 1960/29, 1961/34, 1961/39, 1962/46, 1963/56, 1967/87, 1969/100, 1969/101, 1972/110, 1976/140, 1979/159, 1982/167, 1997/220, 2006/294, 2007/295, 2012/330.

Kadavý, Petr: 2004/273.

Kadrnožka, Dimitrij (1923): 1996/211, 2000/243.

Kaiser, Jaroslav: 1962/45.

Kaiserová, Gisela: 2000/248.

Kalfus, Pavel (1942): 2004/278.

Kalvoda, Alois: 1934, 1936, 1984/176.

Kaplický, Josef: 1962/46.

Karel, Oldřich: 1953, 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1969/101.

Karoušek, Ladislav: 1996/211.

Kašpar, Ladislav (1915-1997): 1938.

Kašparová-Riegrová, Albína: 2006/289.

Kaván, František (1866 – 1941): 1918, 1934, 1936, 1972/109, 1976/140, 1984/176, 2004/280, 2008/308.

Kellar, Jaroslav A. (1924-1988): 1953, 1954, 1959/18, 1960/23, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1964/61.

Kerhart, Oldřich: 1964/62.

Kerschbaum, Jaroslav: 1972/112.

Kiml, Václav: 1996/211.

Kirschová, Rozárka (1991): 2009/316

Kitzler, Josef : 1946

Klápště, Jaroslav (1923 – 1999): 1967/88, 2008/308.

Klimešová, Natálie: 1976/139.

Klokočka, Jiří: 1976/139.

Knížek, Em.: 1946.

Knűpfer, Beneš: 1984/176, 2004/280.

Knyttl, Bohumil (1903-1977): 1938, 1941, 1943, 1946, 1947, 2005/289, 2006/290, 2008/308, 2012/329.

Koblitz, Arnold: 1946, 1962/46, 2012/330.

Köcková, Drahomíra: 1972/112.

Kocmanová, Marie: 1964/62.

Kocmanová, Miroslava: 1967/88.

Kojan, Jan: 1946, 1964/61.

Koksch, Roman: 2000/248.

Kolář, Jiří: 2006/289.

Kolář, Zdeněk (1931): 1969/97.

Koliha, Jaroslav: 1967/88.

Komárek, Vladimír (1928-2002): 1969/98, 1978/154, 1984/176, 1998/223, 2008/308.

Kopecká, Dagmar: 1967/88.

Kopecký, Bohdan (1928): 1964/62, 1971/105, 1997/216.

Kopecký, Jaroslav: 1964/62, 1967/88, 1969/101, 1972/107, 1976/140, 1984/176.

Kopecký, Václav: 1940, 1941.

Koreček, Miloš: 2001/255, 2002/266.

Korečková, Markéta (1975): 2009/316.

Košař, Milan: 2006/291.

Kotouček, František: 1999/241, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Kotyza, Oldřich: 1972/112, 1979/155, 1981/163.

Koudelka, František (1896-1976): 1942.

Koutský, Václav: 1967/88.

Kovář, Jan: 1976/139.

Kovařík, František: 1969/101.

Kovařík, Slavoj: 1965/72.

Kovařík, Vladimír: 1964/62.

Kozák, Bohuslav (1903-1938): 1963/54.

Kozák, Oskar: 1946.

Král, Václav: 2007/300.

Králík, Ivan: 1999/238.

Krám, Ladislav: 1999/238.

Krátký, Jindřich: 1995/201.

Krčmářová, Julie: 1962/44.

Kreisinger, Václav: 1946.

Krejčí, Jan: 1996/208.

Krejčí, Jiří: 1964/62.

Krejzová, Jana: 2008/309.

Kremlička, Zdeněk: 1946.

Krosch, Jaromír (1955): 1981/163, 2003/267, 2005/282, 2005/284, 2006/294, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Krumphanzlová, Věra (1946): 2005/286.

Kryl, Karel (1944 – 1994): 2010/323.

Křížová, Eva: 1964/62, 1967/88.

Kubička, Joža: 1946.

Kubín, Otakar: 1964/62, 2006/294.

Kubizňák, Josef: 1946.

Kučera, Václav: 2004/273.

Kuklík, Ladislav: 1996/208.

Kulhánek, Oldřich: 1996/208.

Kundera, Ludvík: 2001/255.

Kupka, František: 2001/257, 2005/289, 2010/319.

Kusý, Vlastimil: 1969/101.

Kutíková-Kavánková, Františka: 1953

Kyncl, František: 1960/29, 1963/56, 1967/88, 1969/101.

Kynčl, Karel: 1975/131, 1979/155, 1981/163.

Lacina, Jiří: 1963/56, 1967/88, 1969/101, 2002/266.

Landa, Vladimír: 1979/159.

Langer, Karel (1947 – 1978): 2008/308.

Laštovka, Karel: 1996/208.

Lauerová, Gabriele: 2000/248.

Leisler, Josef: 1996/208.

Lejpka, Josef: 1946.

Lérová, Zuzana Ilinčevová: 1976/139.

Lesaing, Bernard: 2006/292, 2009/314.

Lhoták, Kamil: 1964/62, 1967/88, 1996/208, 2005/289.

Lhotský, Miloslav (1932): 2000/250a, 2001/259.

Líbal, František: 1946.

Liebscher, Karel: 1918, 1946, 1956, 1984/176.

Linhart, Rudolf (1895 – 1968): 2008/308.

Lipavský, Jan: 1969/100, 1979/159.

Lipof, Kydrivs: 2007/298.

Liška, K.:1946.

Lolek, Stanislav (1873-1936): 1956.

Louda, Jan: 1976/139.

Loudová-Prágerová, Helena: 1976/139.

Loukota, Josef: 1936

Lukavský, Jaroslav (1924-1984): 1962/45, 1977/148.

Macoun, Gustav (1892 – 1934): 2008/308.

Mačát, J.: 1946.

Macháček, Zdeněk: 1965/72.

Macháčková, Blanka: 1974/121.

Macháň, Václav (1921): 1974/125, 1982/168, 1984/176, 1991/180, 1997/217, 2000/246, 2003/267, 2006/293, 2012/330.

Macháňová, Blanka: 2000/246, 2003/267, 2006/294.

Malátek, Jan Kopic: 1975/134.

Malátek, Jaroslav (1923): 1946, 1963/56, 1992/187, 1996/212.

Maleček, Karel: 1998/224, 1999/238.

Málek, Štěpán: 2000/250a.

Malich, Karel: 1964/62, 1967/88.

Malínský, Jaroslav: 1967/88.

Malý, Jiří: 1964/62.

Marek, Jiří: 1978/152.

Martínková, Věra: 1979/159, 1981/163.

Mařánek, xxx : 1918

Matějíček, Bohumil: 1964/62.

Matička, Josef (1893-1976): 1976/140, 1992/184.

Matoušek, František (1901-1961): 1961/35, 1969/100, 1972/109, 1979/159, 2004/280, 2005/289, 2009/318.

Matoušek, Oldřich: 2004/273, 2006/294.

Mauer, Zdeněk (1925): 1979/158, 1997/221, 2004/273, 2010/324.

Maur, Pavel: 1946.

Mecl, Lubomír (1922-1999): 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1969/101, 1973/119, 1976/140.

Medek, Mikuláš: 1967/88.

Mehl, Jan: 1964/62.

Melichar, Jan: 1946, 1964/61.

Menec, Zdeněk (1914-1998): 1963/53.

Metela, Eduard: 1978/152.

Mézl, Zdeněk: 1996/208.

Michl, František: 1949

Mikulecký, Jiří: 1972/112.

Miler, Zdeněk (1921): 2009/315.

Minařík, Jan: 2008/308.

Mirčev, Ivaljo: 1995/202.

Miró, Joan: 2005/289.

Mizera, Otta: 2001/255.

Moravcová, Ivana Bendová: 1976/139, 2000/247.

Morávková, Vítězslava (1954): 2001/256.

Müller, Zdeněk: 1946.

Naske, František: 2005/289.

Nava, Carole: 2005/285.

Navara, Jan: 1979/158.

Navrátil, Antonín: 2004/280.

Navrátil, Josef: 1956, 1984/176.

Nejtek, Václav: 1946.

Němeček, Zdeněk: 1962/46.

Neprakta, Jiří-Winter (1924): 1964/67.

Neuhausová, Sabine: 2000/248.

Neumann, Eduard: 1946.

Neumann, Jaromír: 1946, 1969/100.

Nezbeda, Vilém: 1940.

Noldenová, Dagmar Dost: 1999/238.

Novák, Pavel (1962): 1994/195.

Novák, Petr: 2003/268.

Novák, Rostislav: 1999/238.

Novák, Vlastimil: 1972/112, 1979/155, 1981/163, 2004/273. ???

Novák, Zdeněk: 2004/273.

Novotný, Bedřich: 1963/56, 1967/88, 1969/101.

Novotný, Jaroslav (1939): 1976/141.

Novotný, Jiří: 1964/61, 1967/88.

Obrovský, Bohdan (1925 – 2002): 2008/308.

Obrovský, Jakub (1882-1949): 1959/17, 1962/46, 1964/61, 1972/109, 2002/265, 2004/280, 2005/289, 2006/294. 

Odvárka, Jan (1943): 1995/205.

Odvárko, Stanislav (1911-1985): 1960/22, 1966/85.

Oktávec, František: 1948.

Olexa, Josef (1901-1983): 1978/149.

Oplištil, František: 1940.

Opltová, Kateřina: 1999/238.

Oravec, Vavro: 1967/88.

Oriešková, Petra: 1996/208.

Otčenášek, Jaroslav: 1964/62, 1967/88.

Paderlík, Arnošt: 1964/61, 1972/109, 2005/289.

Paďour, Libor: 1979/158.

Panuška, Jaroslav (1872-1958): 1918, 1956, 1976/140, 1996/209, 2008/308.

Pašek, Jan: 2005/289.

Paur, Jaroslav: 1967/88.

Pavlíček, Radoslav: 2000/250a.

Pavlíčková, Pavla (1983): 2009/316.

Pavlík, Václav: 1964/61.

Peca, Josef: 1967/88.

Pelinka, Lukáš (1985): 2010/324.

Pelíšek (?): 1918

Peřina, Václav (1907-1979): 1953, 1954, 1956, 1958/7, 1959/18, 1960/29, 1960/30, 1961/39, 1962/46, 1963/56, 1964/61, 1968/95, 1972/111, 1976/140, 1977/147, 1998/225, 2006/294, 2008/303.

Pešincová, Jaroslava: 1964/62, 1996/208, 1996/211.

Pešták, Jan: 1946.

Petera, Miloš: 2000/250a.

Petersenová, Carola Tietze: 2000/248.

Petříčková, Alena: 1999/238.

Picasso, Pablo: 2009/318.

Pidima, Vladimír (1959): 2004/273, 2010/324.

Pichart (?): 1918

Pilař, Josef: 1972/112, 1975/131, 1979/155, 1981/163, 2009/317, 2012/330.

Pitra, Svatopluk1923 – 1993): 2010/320.

Pleva, Čeněk: 1941.

Plíšková, Naděžda: 2005/289.

Plocek, Vilém: 1967/88, 2006/294.

Podhajský, Jan (1914-1965): 1946, 1956, 1962/46, 1966/80, 1969/100, 1979/159.

Podhrázský, Stanislav: 1967/88.

Podpěrová, Blažena Borovičková: 1959/18, 1960/29, 1963/56.

Podzemná, Anna: 1967/88.

Pokorný, Jan (1947): 1999/233, 2007/297, 2012/330.

Pokorný, Jaroslav: 1946.

Pokorný, Karel: 1940, 1941.

Polanský, František: 1954.

Polanský, Jaroslav (1909 – 1970): 1953, 1954, 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1969/101, 2008/308.

Popelka, Vojtěch: 1946.

Popov, Valentin: 1999/238.

Porš, Gustav (1888-1955): 1924, 1936, 1937, 1947, 1954, 1976/140, 1993/191, 2004/280, 2008/308.

Pošar, Miloš: 1996/211.

Prágr, Václav: 2012/330.

Prágerová, Helena Loudová: 1976/139.

Prášek, Karel: 1999/238.

Pražák, Čeněk: 1964/62, 1967/88.

Procházka, Jiří: 1934, 1936, 1964/61, 1984/176.

Prokeš, Miroslav: 1960/24.

Prucha, Jindřich (1884 – 1914): 1976/140, 2008/308.

Pýcha, Otto: 1940, 1941.

Rabas, Václav: 1964/62.

Rada, Jiří: 1996/211.

Radimský, Václav: 2006/294.

Rafailová, Květa: 1965/70, 1974/121.

Raphaelová, Marta: 1953.

Raškov, Dimitr: 1995/202.

Reichmann, Vilém: 2001/255.

Reisenauer, Pavel: 2000/249, 2010/319

Reiser, Jean Marc (1941-1983): 2010/319.

Rejnart, Jindřich (1939): 1995/204, 1999/ 239, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/313, 2009/317, 2011/328.

Rektor, Josef (1877 - 1953): 2008/304, 2008/308.

Renčín, Vladimír: 2010/319.

Ressel, Milan: 1996/211.

Resslová, Martina: 2009/316.

Rezek, František: 1960/24.

Riegel, Jaroslav: 1962/46.

Riegr, Jaroslav: 1946.

Riegrová, Albína Kašparová: 2005/289.

Ringes, Vl.: 1946.

Ripka, Josef: 1972/112.

Rivière, Marc (1965): 2004/276.

Rodinov, Nikolaj: 1964/62.

Ronovský, František: 1967/88, 1996/208, 1996/211.

Ropek, František: 1947, 1959/14, 1959/18, 1962/46, 1976/140, 2005/289.

Rops, Félicien: 2005/289.

Rosák ml., Zdeněk: 1999/235, 2007/

Rosák, Zdeněk (1938): 1975/127, 1998/229, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328, 2012/330.

Rotrekl, Teodor (1923): 1969/99.

Rozsíval, Ivan: 1979/155, 1981/163.

Rubek, Vlastislav: 1976/139.

Rusňák, Jan (1911-2001): 1953, 1954, 1957/2, 1958/18, 1960/29, 1961/34, 1961/39, 1962/46, 1963/56, 1969/101, 1976/140, 1984/174, 1984/176, 2006/294.

Rusňáková-Tomková, Jarmila: 1954.

Růžičková, Šárka: 1976/139.

Rybičková, J.: 1941.

Říha, František: 1964/62, 1967/88.

Říha, Vít.: 1946.

Šauer, Antonín: 1946.

Sáva, Jiří: 2000/250a.

Sedláček, Vojtěch (1892-1973): 1962/49, 1972/109, 2008/308.

Seifert, Anja: 1999/238.

Sejček, Zdeněk: 1959/18.

Sháněl, Bohumil: 1972/112.

Schejbal, Josef (1908): 1940, 1995/199.

Schmidt-Bubon, Ute: 2000/248.

Sigmund, Karel Jan (1897 – 1959): 1953, 1954, 1960/29, 1963/56, 1964/61, 1964/62, 1976/140, 2008/308.

Sigmund, Zdeněk (1924): 1960/21, 1963/56, 1964/61, 1964/62, 1967/88, 1969/101, 1976/140.

Sivko, Václav (1923-1974): 1959/15, 1962/45.

Skála, Vít: 1946.

Skalický, Stanislav (1960): 2004/273, 2010/324.

Sklenář, Zdeněk: 1996/208.

Slabý, Karel: 1967/88.

Sladký, Martin: 1967/88.

Sláma, Josef: 1953.

Slavíček, Antonín: 1956, 1972/109, 1976/140, 1984/176, 2004/280, 2008/308.

Slavíček, Jan: 1963/51, 1964/61.

Slejška, Ivan: 2000/250b.

Smetana, Jan: 1967/88, 1972/109.

Smutný, Oldřich: 1996/211.

Sodomka, Jaroslav: 1953, 1954, 1960/29, 1963/56, 1976/140.

Sotona, Miroslav: 1975/131, 1981/163, 1999/241, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Souček, Jan: 1996/208.

Souček, Karel: 2005/289.

Soudková, Kateřina: 2009/316.

Sovák, Pravoslav (1926): 1965/71, 1967/88, 2006/294, 2010/321.

Srnský, Alois (1879-1952): 1940, 1948, 1949, 1962/46, 1969/100, 1979/159, 1984/176, 1994/198, 2006/294.

Stalichová, Helena: 1947

Stavinoha, Eduard: 1967/88.

Stehlík, Ctirad: 1996/208.

Stehlíková, Taťána: 1961/39, 1963/56, 1966/81.

Stejskal, Miloslav: 1946.

Stiboříková, Jana: 2011/328.

Strahovská, Marie: 1999/238.

Stretti, Viktor: 1956, 2005/289, 2006/294.

Stroff: 1918

Sudek, Josef (1896-1976): 1959/13.

Suchánek, Vladimír: 1996/208.

Sucharda, Stanislav: 2005/289.

Suchomel, Jaroslav: 1979/155, 1981/163.

Suchý, Bohuslav (1907-): 1954, 1959/18, 1961/39.  

Suchý, Jiří: 2005/289.

Sukdolák, Pavel: 1996/208.

Svoboda, Rudolf: 1940.

Svolinský, Karel (1896-1986): 1965/74, 1996/208.

Sychra, Vladimír: 1964/61.

Synáček, Otakar: 1967/88, 1996/211, 2005/289.

Synek, Josef: 1992/186, 1885/201.

Šafránek, Jiří: 1979/158.

Šafránek, Josef: 1972/112.

Šafránek, Václav (1918-1973): 1960/25, 1963/56, 1965/70, 1968/93, 1973/120, 1976/140, 1978/153, 1994/193.

Šantrůček, Josef: 1941, 1946.

Šarše, Michal: 2000/250a.

Ščerbakov, Jiří (1926): 2000/244.

Šembera, Alois Vojtěch (1807-1882): 1946, 1947.

Šembera, Josef (1794-1866): 1946, 1962/43, 1962/46, 1991/182, 1991/253.

Šenberger, Tomáš: 1976/139.

Šenbergerová-Holubová, Milena: 1976/139.

Ševčík, Josef: 2004/273.

Ševčík, Ladislav: 1972/112, 1979/155, 1981/163.

Ševčík, Václav (1900-1971): 1991/183.

Šimek, Jaroslav: 1975/131, 1979/155, 1981/163, 1999/241, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Šimon, František Tavík: 2006/294.

Šimotová, Adriana: 1967/88.

Šindlar, Zdeněk (1939): 1992/185.

Šindler, Jiří: 1954, 2005/289.

Šindler, Vladimír: 1953, 1954.

Šitina, Václav: 1975/131, 1981/163.

Škávová, Pavlína: 2009/316.

Škopek, Jiří: 2000/250a.

Škorpil, Hermenegild: 1994/197.

Škorpil, Josef: 1946.

Škorpil, Karel: 1994/197.

Škrabánek, František: 1969/101, 1976/140.

Škrabánek, Věroslav: 1963/56, 1967/88.

Šlitr, Jiří (1924 – 1969): 2005/289, 2008/310.

Šmégr, Jindřich (1928): 1975/131, 1998/227, 1999/241, 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2008/306, 2009/317, 2011/328, 2012/330.

Šmíd, K.: 1946.

Šmídra, Jaroslav (1909): 1954, 1974/122, 1976/140.

Šmilauer, František: 1959/18.

Špaček, František: 1979/155.

Špála, Václav: 1964/61, 1964/62.

Španiel, Bohumír: 1999/238.

Špilar, xxx: 1936

Šplíchal, Jan: 1946, 1962/46, 2004/280.

Šrettr, Čestmír: 1960/29.

Šrůtek, V. A.: 1946.

Štěpánek, Jan: 2000/250a.

Štolfa, Miroslav: 1965/70.

Štourač, Jiří: 2006/294.

Štursa, Jan: 2005/289.

Šumský, Bohumír: 2000/245.

Švabinský, Max (1873-1962): 1958/9.

Švadlena, Vlastimil (1944): 1979/158, 1999/240, 2004/273, 2010/324.

Švec, Jiří: 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1967/88, 1969/101.

Švengsbír, Jiří (1921-1983): 1967/89, 1996/208.

Tačev, Todor (1950): 2005/283.

Tesař, Vladimír (1924): 1995/203, 1996/208, 1996/211, 1997/219.

Těšínský, Karel: 1967/88.

Tietze-Petersenová, Carola: 2000/248.

Tichý ml., Václav: 2004/273.

Tichý st., Václav: 2004/273.

Tichý, František: 1963/51, 1964/61, 2006/294.

Tikal, Václav: 2001/255.

Toušek, Zdeněk: 1981/163.

Trampota, Jan: 1965/78.

Trampota, Vratislav: 1965/78.

Trefil, Václav: 1967/88.

Trembáč, Michal: 1969/103

Trizmová, Naďa: 1969/103.

Trnka, Pavel: 1999/238.

Truhlářová, Venda (1924): 1975/134, 1976/140, 1979/159, 1994/196, 2000/250a.

Truksa, Miroslav: 1967/88.

Tschöpa, Jaroslav: 1979/155, 1981/163.

Turek, František: 1964/61, 1967/88, 1996/211.

Ungerer, Tomi: 2005/289, 2010/319.

Uprka, Franta: 2005/289.

Uprka, Joža: 1984/176, 2005/289.

Uzlová, Milča: 1959/14.

Vaca, Karel: 1967/88.

Vacke, Josef: 1964/61.

Váchal, Josef: 2005/289, 2011/325.

Valenta, Jiří: 1967/88.

Valloton, Félix: 2001/257, 2005/289, 2010/319.

Vančátová, Anna: 1999/238.

Vanžurová, Iva: 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2009/317, 2011/328.

Vaško, Bohuslav: 1979/155, 1981/163.

Vedral, Jiří: 2000/250b, 2007/298.

Vele, Ladislav: 1953, 1964/62.

Veleba, Karel: 1965/72.

Věšín, Jaroslav (1859-1915): 1984/176, 2004/280.

Vik, Karel (1883-1964): 1959/16.

Vinař, Milan: 1964/62.

Vingler, Vincenc (1911-1981): 1962/50.

Vitkov, Dimitr: 1995/202.

Vlasáková, Eva: 1999/238.

Vlček, Jakub (1979): 2009/316.

Vlček, Jan: 2004/273.

Vlčková, Šárka: 2009/316.

Voleský, Josef: 1976/140.

Volnohradská, Freyburgová Josefa: 1981/165.

Volnohradský, Roman: 1981/165.

Vonásek, Zdeněk Jizera (1936): 1999/234.

Vondrák, Matouš: 1992/186.

Vovsová, Věra: 1953, 1954, 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1963/56, 1969/101, 1976/140.

Voženílek, Petr (1978): 2010/324.

Vringler, František: 1972/109.

Vringler, Vinc.: 1946.

Vysušil, Karel: 1996/208.

Wagner, Karel (1886 – 1963): 2008/308.

Wachsman, Alois: 1964/61.

Walterová, Jitka: 1996/208.

Waltr (?): 1918

Weisner, Richard: 1964/61.

Wierer, Alois: 1933

Wolinski, Georges: 2005/289, 2010/319.

Zac, Pino: 2005/289, 2010/319.

Zahradník, Dobromil: 1959/18, 1960/29, 1961/39, 1961/40, 1963/56, 1969/101, 1972/107.

Zapletal, Zdeněk: 2004/273.

Zejfart, Jiří (1928): 2003/267, 2005/282, 2007/299, 2008/311, 2009/317, 2011/328, 2012/330.

Zeman, Karel: 1996/208.

Zeman, Václav: 1984/176.

Zemanová, Marcela (1981): 2001/SKVM Chrudim, 2002/SKVM Mělník.

Zikmund, František: 1964/61.

Zimmermann, Milan (1934): 2000/242.

Zívr, Ladislav: 2005/289.

Zoubek, Olbram (1926): 1993/192, 2005/289.

Zrzavý, Jan (1890-1977): 1961/37, 1964/62, 1996/208, 2006/294.

Zykmund, Václav: 2001/255.

Železný, Radko: 2004/273.

Ženíšek, František: 1934.

 

 


 

noc v galerii 2024

Vyhledávání