Zdeněk Sejček věrný Železným horám

Poprvé ve Vysokém Mýtě vystavuje Zdeněk Sejček, historik umění, malíř, grafik a pedagog, jehož celoživotní inspirací jsou Železné hory. Nejstarší člen Unie výtvarných umělců Pardubického kraje žije a tvoří v Ronově nad Doubravou.

Tady jsem doma aneb Obrazy z podhůří Železných hor, tak se jmenuje výstava maleb a kreseb Zdeňka Sejčka, rodáka ze Žlebů. V raném dětství se rodina přestěhovala do nedalekého Ronova nad Doubravou a zdejšímu kraji zůstal autor věrný celý život, jak je patrné z jeho obrazů i knih.

Již od dětství projevoval výtvarné nadání. První výstavu mu uspořádal jeho středoškolský učitel, ilustrátor Václav Fiala, v roce 1945 rok před maturitou, v dodnes existující kutnohorské galerii ve Vlašském dvoře. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval Zdeněk Sejček obor výtvarná výchova. Pod vedením Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického či Josefa Sejpky se Zdeněk Sejček vzdělával v kresbě, grafice, malbě a sochařství. Souběžně přitom na Přírodovědecké fakultě téže univerzity vystudoval i obor geografie. Na Filosofické fakultě posléze dálkově absolvoval studium estetiky a dějin umění.

Čtyři desetiletí učil Zdeněk Sejček v Čáslavi na gymnáziu a na střední pedagogické škole. Vychoval desítky výtvarných pedagogů. Z některých jeho žáků se stali úspěšní výtvarníci, architekti či kunsthistorici.  

Jeho první rozsáhlým kunsthistorickým textem byla monografická studie Mladý Chittussi, která je dodnes považována za jeden ze stěžejních pramenů poznání díla tohoto významného malíře. Největší zájem své teoretické činnosti však Zdeněk Sejček věnoval malíři Jindřichu Pruchovi. V roce 1988 vyšla rozsáhlá publikace Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách, o šest let později monografie s názvem Jindřich Prucha – kresby. Je autorem několika dalších knih a také mnoha textů zveřejněných v odborných, vlastivědných a regionálních publikacích. Napsal řadu úvodních textů ke katalogům různých výtvarníků, včetně svých bývalých studentů.

Ve vlastní výtvarné tvorbě se Zdeněk Sejček věnuje malbě, kresbě a grafice (zejména linorytu); stěžejním tématem je pro něj krajina, a to zejména krajina Železných hor. Příležitostně se věnuje i knižní ilustraci. Je také autorem oltářního obrazu sv. Martina pro hřbitovní kostel v Ronově nad Doubravou. Absolvoval řadu samostatných, společných i kolektivních výstav a jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Galerie Jindřicha Pruchy v Čáslavi a v dalších galeriích i soukromých sbírkách nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Iveta Danko, kurátorka MG

Foto: Miroslav Lepeška

web betlemy

Vyhledávání