Školáci poznávají umění hrou

Městská galerie Vysoké Mýto zahájila začátkem roku 2023 pravidelné ekukační aktivity. Jejich garantem je Jitka Klofandová, zkušená pedagožka, historička umění a výtvarnice. 

Vzdělávací program se vždy koná k aktuální výstavě a pro každou věkovou kategorii je ušitý na míru. Hravou formou poznávají umění děti z mateřinek i základních a středních škol. Smyslem galerijní edukace je učit mladou generaci dívat se kolem sebe, komunikovat, spolupracovat, rozvíjet svoji tvořivost, udělat si vlastní názor a vyjádřit ho.

Iveta Danko, kurátorka MG

Hudba v galerii 2023

Informace

  • Barvy a jejich tajemství

    Výstava, která bude od 20. 10. do 20. 11. k vidění v Turistickém informačním centru, přiblíží divákovi základní malířský materiál – barevné pigmenty, historii jejich objevů a vývoje od dob jeskynních maleb po průmyslovou výrobu barev pro umělce na přelomu 19. a 20. století. 

Vyhledávání