Dřeváci a recykláti Marka Rejenta

čtvrtek, 27. června 2024 - neděle, 25. srpna 2024

Sochy a objekty Marka Rejenta, které vytvořil ze dřeva či recyklováním spotřebičů a strojů, jsou pozoruhodnou podívanou. Práce sochaře z Proseče si prohlédnete ve vysokomýtské galerii, kde si děti zkusí postavit Dřeváka.

Sochař a výtvarník žijící v Proseči pochází z rodiny, kde se práce se dřevem předávala z generace na generaci. Není tedy divu, že vystudoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Mezi lety 1990 až 1997 pokračoval ve studiu na Vysoké uměleckoprůmyslové škole, a to v ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera.

Dřevo je materiál, který v jeho tvorbě v současné době dominuje. K oživení svých objektů inspirovaných světem lidí a zvířat používá často světlo. Další sférou jeho zájmu je recyklování, kdy staré spotřebiče přetváří do podoby rozmanitých bytostí inspirovaných světem zvířat i lidí. Zabývá se tématem domova.

Marek Rejent se ve svém domovském městě podílel na vzniku Muzea dýmek a dála pracuje na jeho rozvoji a programu. Pro Národní geopark Železné hory vytváří naučné a herní prvky i malá výtvarná díla, je to práce v krajině a s krajinou, Pracoval pro film i divadlo, aktualizoval tradici soustružených hraček z Vysočiny. Je rovněž autorem několika realizací ve veřejném prostoru, například sochy spisovatele K. V. Raise v Gymnáziu v Hlinsku, Kyvadla do foyer Centra Bohuslava Martinů v Poličce, kašny a meditačního prostoru v Proseči, kde je také umístěn jeho Památník obětem holocaustu (s Dagmar Šubrtovou), Ve spolupráci s Věrou Junovou vznikla Archa, exteriérový dřevěný objekt. Jeho práci najdete v soukromých i veřejných sbírkách, například v Galerii Klatovy–Klenová, Městském muzeu a galerii v Poličce, ve Východočeské galerii v Pardubicích a Regionálním muzeu v Chrudimi.

Umělec má na svém kontě dvě desítky samostatných výstav.

Je členem umělecké skupiny Matky a otcové.

Iveta Danko, kurátorka MG

Další informace

  • termín konání:čtvrtek, 27. června 2024 - neděle, 25. srpna 2024

Fragile Ivko - Ivana Majvaldová

Informace

  • Galerijní noc zahájila čtyři výstavy

    O letošní vysokomýtské Galerijní noci se otevřely čtyři výstavy - ve zvonici, v sále, ve foyer a ve sklepení. Zněla hudba i autorská poezie. Večer plný kultury se vydařil.

Vyhledávání