Galerijní edukace školáky baví

S novým školním rokem opět začaly edukační programy v Městské galerii Vysoké Mýto. O sochařině si v říjnu se školáky povídala pedagožka Jitka Klofandová, v listopadu se společně věnují grafice a procesu jejího vzniku. 

Obsah lekcí je koncipován podle věku školáků od mateřinek až po teenagery. Žáci si nejprve projdou expozici a vedou dialog o umění, posléze se sami stanou umělci inspirováni tvorbou daného autora.

A co je čeká v listopadu? Petr Špaček, který právě teď vystavuje ve Vysokém Mýtě, maluje, kreslí, fotografuje, tvoří keramiku, grafiku, hračky, hraje a zpívá. Je autodidakt, všeuměl, člověk hloubavě hledající formu pro vyjádření poetického vztahu ke krajině, k lidem, k sobě. Pokusíme se interpretovat vybraná díla z výstavy s ohledem na zkušenosti a schopnosti žáků a inspirovat se autorovou mnohostrannou tvorbou k vlastnímu výtvarnému projevu. Stejně jako on budeme experimentovat s různými materiály a tvořit krajiny více, či méně konkrétní podle věku účastníků. Závěrečná reflexe a prezentace hotových prací bude již tradičním zakončením lekce. 

Cena za žáka je 50 korun.

Iveta Danko, Jitka Klofandová

Hudba v galerii 2023

Informace

  • Barvy a jejich tajemství

    Výstava, která je k vidění v Turistickém informačním centru, přiblížuje divákovi základní malířský materiál – barevné pigmenty, historii jejich objevů a vývoje od dob jeskynních maleb po průmyslovou výrobu barev pro umělce na přelomu 19. a 20. století. Zapůjčena je z Muzea Orlických hor v Rychnově n. K.

Vyhledávání