Změna ve vedení Městské galerie

K2_páAMCETE_března+0100RbřeAMCET_0C3

29. března se rozloučil s Městskou galerií ve Vysokém Mýtě její dosavadní ředitel Pavel Chalupa. V galerii působil celkem 13 let, během nichž i jako kurátor většiny výstav (seznam všech výstav MGVM ZDE) získal naší galerii jméno především nalézáním mezinárodního česko-francouzského výtvarného kontextu (např. výstavami Umění automobilu, Ať zhyne starý podlý svět!, Robert Bourasseau, Jean Effel, Bernard Lessaing či Nekarikujte proroky), nezapomínal ovšem ani na vysokomýtské malíře (výstavy Jana Jušky, Františka Matouška či Jana Honsy, z níž je i naše fotografie).

Současně se zasloužil o restaurování velké části do té doby nevhodně umístěné sbírky papírového fondu Městské galerie (Zachraňte tanečnice Emanuela Frinty). Stál i za originálními projekty výstav, které vešly do místní historie, např. výstav Kydrivse Lipofa, Svěže na věž! nebo První světové gps výstavy Bohumila Knyttla. Pavla Chalupu, který z galerie odešel za vlastními výstavními a edičními projekty, na jeho místě nahradila Marta Řezáčová.

PF 2023

Oldřich Blažíček: Zimní motiv, 1950, kvaš, karton, 31 x 43 cm

Krásné vánoční svátky a pokojný vstup do nového roku přejí zaměstnanci Městské galerie Vysoké Mýto.

Oldřich Blažíček: Zimní motiv, 1950, kvaš, karton, 31 x 43 cm

Informace

  • Abonentky na komorní koncerty v prodeji

    Komorní koncerty mezi obrazy nesou v jarní sezoně podtitul Dva světy - jeden svět. Během tří vystoupení zazní stará i soudobá klasická hudba. Abonentka stojí 600 korun, vstupenka na jednotlivý koncert 220 korun. Vstup ve společenském oděvu.

Vyhledávání