Dílo měsíce - září 2021

Obraz s názvem Vetřelci obdržela Městská galerie Vysoké Mýto darem od Jindřicha Rejnarta, a to v roce 2020, kdy se konala výstava k autorovým osmdesátinám. Sklářský výtvarník a malíř Jindřich Rejnart se narodil roku 1939 v Hradci Králové, vyrůstal v Chocni, kam se po letech vrátil zpět i se svou ženou a dcerou. Dodnes tam žije a tvoří. Absolvoval Střední průmyslovou školu sklářskou - obor rytí skla v Železném Brodě a mezi lety 1963-69 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Stanislava Libenského. Pak působil jako výtvarník skláren ve slovenské Lednické Rovné. V roce 1975 opustil trvalé zaměstnání a soustředil se na vlastní sklářskou tvorbu a monumentální realizace v architektuře (mozaiky, vitraje), začal se intenzivněji věnovat malbě, která se stala nedílnou součástí jeho výtvarného světa a postupně převážila nad sklářskou tvorbou.

galerieslavi65 plakat

Informace

  • Hledáme stopy Běly Kašparové

    Máte obraz od vysokomýtské rodačky Albíny (Běly) Kašparové Riegrové (1901-1967)? Pokud ano, budeme rádi, zapůjčíte-li nám ho koncem roku na výstavu. Uvítáme i vzpomínky na ni.

Vyhledávání