Průzory Jany Krejzové virtuálně Doporučený

Výstava keramiky Jany Krejzové nazvaná Průzory se konala ve virtuálním prostoru. Reportáže z první, druhétřetí i čtvrté adventní neděle vám dají nahlédnout do tvůrčího světa vysokomýtské výtvarnice.

Zajdeme společně do výstavního sálu, vydáme se však také do Újezdce, kde autorka žije a tvoří. Zde nahlédneme do jejího ateliéru, galerie a budeme svědky vypalování keramiky. Každý díl doprovodí zajímavé povídání Jany Krejzové a jejího hosta.

Vysokomýtská rodačka Jana Krejzová našla před dvaceti lety své útočiště v Újezdci u Růžového paloučku nedaleko Litomyšle, kde si v bývalém statku vybudovala tvůrčí centrum pro sebe i své žáky. Práce s hlínou ji bavila již od dětských let. Absolvovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, kde studovala u akademických sochařů Jaroslava Podmola a Bohumila Dobiáše mladšího. Počátkem 90. let získávala zkušenosti na univerzitě v Manchesteru ve Velké Británii. Tam se věnovala technice raku a jiným, u nás v té době méně známým, keramickým postupům.   Pracovala v Českém fondu výtvarných umění v Praze a založila dnes již neexistující keramickou dílnu v Hrušové. Dvanáct let působila také jako učitelka výtvarného oboru na základních uměleckých školách v Chocni a ve Vysokém Mýtě.

Od roku 2001 se naplno věnuje volné ateliérové tvorbě, v níž se spojují různé formy a postupy z oblasti užitého i konceptuálního umění, cvičení a meditace. Ve svém statku vybudovala výtvarné centrum, kde pořádá workshopy a interaktivní hliněné dílny, akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy. Přitahuji zájemce o keramiku z České republiky i ze zahraničí. Intenzivně se věnuje cvičení jógy.

Vlastní tvorba pro ni není cílem, ale cestou, na které materiál získává nový tvar a nachází i své nové místo. Vzniká tak keramika inspirovaná tradičním čajovým obřadem, zenovými zahradami a technologií raku, zakuřovaná keramika, keramika pálená otevřeným ohněm i volné keramické zahradní plastiky pálené dřevem a prostorové instalace.

Jana Krejzová je členkou Sdružení výtvarných umělců keramiků Praha.

65 roku kniha

Vysoké Mýto v obrazech

Městská galerie vydala ke svým 65. narozeninám obrazovou publikaci s pohledy na Mýto. Vytvořili je profesionální i amatérští malíři v uplynulém století. Kromě umělecké hodnoty mají i tu dokumentační, kdy zaznamenávají proměny města. Katalog je rozdělen do několika sekcí: panoramata, věže, uličky a život v centru. K dostání je za 250 korun v infocentru.

Informace

  • Silnice R35 z pohledu studentů

    Téma „Vysoké Mýto - R35 - Litomyšl“ zpracovali studenti ateliéru Architektura 4 z Vysoké školy uměleckoprůmyslové a vy se nyní můžete podívat, jak se s problematikou vypořádali. Ve vstupní hale galerie se v pátek 30. 9. v 18 hodin uskuteční veřejná prezentace projektů.

  • Recitál Beaty Hlavenkové

    V sále galerie vystoupí se svým klavírním recitálem Beata Hlavenková. Komorní vystoupení inspirované poezií se koná ve čtvrtek 6. 10. v 19.30. Vstupenky lze koupit v infocentru i on-line.

  • Pocta zakladateli města

    Deset let od instalace pomníku Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě připomíná komorní výstava ve foyer galerie. Pokřtěna byla publikace mapující vznik sochy.

Vyhledávání