Jaroslav Grus zůstal celý život věrný krajině

Poslední vernisáž letošního roku v Městské galerii Vysoké Mýto se uskutečnila v pátek 13. listopadu. Fotografie z ní si můžete prohlédnout zde. V sále na náměstí Přemysla Otakara II. návštěvníci nyní uvidí obrazy krajináře Jaroslava Gruse z mimořádné kolekce autorových děl ze soukromé německé sbírky. Doplňují je obrazy i z doby Grusova dospívání, které zapůjčila Východočeská galerie Pardubice. Výstava nazvaná Krajinou Jaroslava Gruse je prodejní a potrvá do 13. prosince. Otevřena je denně. Ve všední dny od 9 do 17 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin.

Jaroslav Grus (1891 – 1983) je rodákem z Pardubic. Po studiích na tamní reálce se hlásil do dvouleté přípravky na Akademii výtvarných umění. Pak pokračoval ve studiích ve figurální speciálce Hanuše Schwaigera. Roku 1914, ve třiadvaceti letech, nastoupil vojenskou službu v Pule, prošel haličskou a italskou frontou.

Přestože Jaroslav Grus náleží ke generaci, kterou v mládí, uprostřed studií, zastihla první světová válka, dokázal si najít svoji vlastní uměleckou cestu. Plně využil možností, které poskytovalo období první republiky. Byl přijat za člena spolku Mánes, což umožnilo začínajícímu umělci spoustu zajímavých kontaktů a uměleckých podnětů. Zároveň podnikl cesty do Německa, Francie, Itálie, Španělska.

Jaroslav Grus zůstával z počátku u tradičního zobrazení krajiny. Poté během 30. let nalézal svůj osobitý styl, který jej v podstatě provázel celý život. V základu vycházel z energického dotyku štětce, kdy vše viděné zjednodušil v barevné skvrny. Pracoval energickými tahy. Zároveň se však každá kompozice výrazně opírala o perfektní kresebný základ.

Grus náležel po válce k úspěšným oficiálním autorům. Dalo by se říci, že měl v podstatě to štěstí, že se zvláště v padesátých letech shodl se svojí dobou. Když se podíváme na díla, která vznikla před druhou světovou válkou, a na obrazy pozdější, zjistíme, že nezměnil své výtvarné přesvědčení. Naopak –  naplňoval tehdejší představy o výtvarném umění. Navíc krajinomalba byla ideálním polem. Nedostal se do ideového střetu a jeho díla měla vždy vynikající výtvarnou úroveň.

Ačkoliv žil od dob studií v Praze, často zajížděl do východních Čech. Proto na výstavě uvidíte motivy nejen z Pardubicka, ale také Chrudimi a Luže. Velmi rád měl i Vysoké Mýto, kde se léčil se zraněním z první světové války. Iveta Danko

65 roku kniha

Vysoké Mýto v obrazech

Městská galerie vydala ke svým 65. narozeninám obrazovou publikaci s pohledy na Mýto. Vytvořili je profesionální i amatérští malíři v uplynulém století. Kromě umělecké hodnoty mají i tu dokumentační, kdy zaznamenávají proměny města. Katalog je rozdělen do několika sekcí: panoramata, věže, uličky a život v centru. K dostání je za 250 korun v infocentru.

Informace

  • Silnice R35 z pohledu studentů

    Téma „Vysoké Mýto - R35 - Litomyšl“ zpracovali studenti ateliéru Architektura 4 z Vysoké školy uměleckoprůmyslové a vy se nyní můžete podívat, jak se s problematikou vypořádali. Ve vstupní hale galerie se v pátek 30. 9. v 18 hodin uskuteční veřejná prezentace projektů.

  • Recitál Beaty Hlavenkové

    V sále galerie vystoupí se svým klavírním recitálem Beata Hlavenková. Komorní vystoupení inspirované poezií se koná ve čtvrtek 6. 10. v 19.30. Vstupenky lze koupit v infocentru i on-line.

  • Pocta zakladateli města

    Deset let od instalace pomníku Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě připomíná komorní výstava ve foyer galerie. Pokřtěna byla publikace mapující vznik sochy.

Vyhledávání