Salon malířů Vysokomýtska přehlídkou zralých děl

Na sto dvacet návštěvníků našlo poslední zářijovou neděli cestu do vysokomýtské městské galerie, kde dopoledne slavnostně začal již 7. salon malířů Vysokomýtska. Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout zde. V nově zrekonstruovaném sále, který dostala před rokem galerie do užívání, dostaly obrazy šestnácti regionálních autorů ze sdružení Triangl náležitý prostor.

Jak ve svém úvodním slově uvedl Jan Klíma, jde o přehlídku zralých děl, ať už amatérských, nebo profesionálních, která jsou douškem živé vody a zdrojem optimismu.

Oproti podivným performancím, záhadným instalacím a sprostým provokacím, které se vydávají za soudobé umění, se podle něj jedná o tvorbu, jež povznáší i burcuje, nutí k úsměvu, uznání nebo k slzám. „Chtěl bych, aby umění i nadále obohacovalo oním zvládnutým zápasem umělce s múzou, který mi pak nabídne výsledek – ať už konkrétní nebo abstraktní – jenž rozšíří emoce, potěší duši a vyvolá radost nad naším společným lidstvím,“ řekl Klíma.

Hostům v krátkosti přiblížil díla jednotlivých autorů. Josef Bartoň vystavuje tradičně krajinu svého domova. Jeho Sloupnice je mu právem stejně velkou inspirací jako třeba Kameničky pro Antonína Slavíčka. Naďa Cermanová představuje své portréty, mimo jiné portréty kolegů umělců, kromě klasických přístupů nabízí i abstraktní kompozice vytvářené metodou enkaustiky a podobnými technikami. Ctirad Doubek z Tisové vystavuje krajinářské motivy i fantaskní figurální kompozice. Josef Hrdina přispěl do výtvarného salonu svými zajímavými kresbami uhlem i pastely. Jaroslava Jílková se jako obvykle věnuje krajině svého, a tedy i našeho domova. Její pastely i jiné techniky zachycují motivy z Hrušové, ale i třeba z Brtče. František Kotouček vystupuje z řady mimořádnou precizností své malířské práce. Záměrný naivismus jeho obrazů je tou správnou výzvou, aby pozorovatel zmobilizoval svou představivost i úsudek. Zádumčivé obrazy Jaromíra Krosche obohacují emocionální paletu celé výstavy. Blanka Macháňová tuto paletu rozvinula svými napolo abstraktními kyticemi. Jindřich Rejnart vytvořil specifické akty se zvláštním melancholickým podtextem. Díla Zdeňka Rosáka prozrazují rozvržením plochy sochaře. Mezi jeho obrazy ovšem nalezneme i pokračování jeho meditativního cyklu Kruhy v obilí. Miroslav Sotona zpracoval svou výtečnou technikou kresby i malby zejména šumavské krajinářské inspirace. Abstraktní malby Jany Stiborik jsou nepochybně tematickým i koncepčním obohacením celé kolekce. Jaroslav Šimek se i nyní představuje jako bytostný krajinář oslavující svou rodnou zemi. Doyen uměleckého sdružení Jindřich Šmöger znovu ukazuje svou celoživotní věrnost ustavičnému hledání: ke každému ze slovenských námětů, které zde zpracoval, přistupuje jinak. Je to nepochybně nevyčerpatelnost přístupů, která má na svědomí neustálou svěžest díla i samotného autora. Květinové motivy, věčně osvěžující námět, nabídla v několika zajímavých variantách Iva Vanžurová. Konečně do souboru děl 7. salonu malířů Vysokomýtska přispěl i pan farář Jiří Zejfart, tentokrát krajinnými motivy, které odhalují lyrickou a ne vždy dříve prezentovanou polohu či techniku jeho tvorby.

Výstava, která je přehlídkou kreativity a radosti z tvorby, potrvá do neděle 1. listopadu. Prohlédnout si ji můžete denně, od pondělí do pátku od 9 do 17 a o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. (ida)

65 roku kniha

Vysoké Mýto v obrazech

Městská galerie vydala ke svým 65. narozeninám obrazovou publikaci s pohledy na Mýto. Vytvořili je profesionální i amatérští malíři v uplynulém století. Kromě umělecké hodnoty mají i tu dokumentační, kdy zaznamenávají proměny města. Katalog je rozdělen do několika sekcí: panoramata, věže, uličky a život v centru. K dostání je za 250 korun v infocentru.

Informace

  • Silnice R35 z pohledu studentů

    Téma „Vysoké Mýto - R35 - Litomyšl“ zpracovali studenti ateliéru Architektura 4 z Vysoké školy uměleckoprůmyslové a vy se nyní můžete podívat, jak se s problematikou vypořádali. Ve vstupní hale galerie se v pátek 30. 9. v 18 hodin uskuteční veřejná prezentace projektů.

  • Recitál Beaty Hlavenkové

    V sále galerie vystoupí se svým klavírním recitálem Beata Hlavenková. Komorní vystoupení inspirované poezií se koná ve čtvrtek 6. 10. v 19.30. Vstupenky lze koupit v infocentru i on-line.

  • Pocta zakladateli města

    Deset let od instalace pomníku Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě připomíná komorní výstava ve foyer galerie. Pokřtěna byla publikace mapující vznik sochy.

Vyhledávání