3D Noc v galerii

Sochy, instalace, umělecká díla vyrobená ze dřeva… Zkrátka prostorové objekty jsou tím, co propojuje letošní vysokomýtskou Noc v galerii, kterou vás budou provázet dokonce živé sochy.

Během večera otevřeme čtyři výstavy! Ve sklepních prostorách galerie se bude umění prezentovat zcela poprvé. Své instalace a obrazy zde představí Lea Baniariová a Alžběta Hronová, maturantky gymnázia a zároveň studentky Filipa Dvorského z místní ZUŠ.

Hlavní sál zaplní unikátní soubor plastik ústeckoorlického rodáka, významného sochaře Quido Kociána, od jehož úmrtí uplynulo 90 let. Sochy byly jako celek naposledy vystaveny před sedmi lety v Císařské jízdárně Pražského hradu. Sbírku zapůjčil sochař Igor Kitzberger, díky němuž zůstalo Kociánovo dílo v takovém rozsahu zachováno. Nevhodně deponované sádrové a hliněné plastiky již od 90. let restauruje a odlévá do bronzu.  

V přísálí si prohlédnete komorní expozici nazvanou Popeleční pondělí. Ta ukáže zlomek tvorby sochaře Jakuba Vlčka z Vraclavi, jemuž před rokem shořel ateliér a v něm i většina jeho dosavadních děl.

Ve druhé půlce večera se dění přesune na Vaňorného náměstí. Ve Zvonici budou společně vystavovat studenti a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy Hradec Králové, která se zaměřuje na design nábytku a hudebních nástrojů.

Program ukončí koncert pod širým nebem. Na pódiu vystoupí swingová kapela Banda di Feste složená ze studentů Konzervatoře Pardubice.

Během celé akce budete moci potkat originální sochy, u nichž jen těžko poznáte, zda jsou živé nebo skutečné.

Přispět můžete také do sbírky na Zlatušku, jak jsme pojmenovali sádrovou plastiku dívky od Ladislava Kofránka. Je jedním z nejstarších exponátů v naší sbírce a také nejpoškozenějších.

V Česku se začal Festival Muzejních nocí po vzoru evropských metropolí konat v celorepublikovém rozsahu roku 2005. Tehdy se uskutečnil v 73 městech, loni jich bylo o sto víc. Festival začne v předvečer Mezinárodního dne muzeí, který je již od roku 1977 stanoven na 18. května s cílem upozorňovat veřejnost na roli muzeí v rozvoji společnosti. Nočním návštěvníkům se kromě prohlídek výstav nabízí také řada doprovodných i kulturních programů, muzea a galerie se stávají místem mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akce potrvají od 17. května až do 8. června.

Časový harmonogram

Galerie:

18.00 Tak napůl / Lea Baniariová a Alžběta Hronová / instalace a obrazy / vernisáž ve sklepení

19.00  Dílo posedlé krásou / Quido Kocián / plastiky, reliéfy, kresby / vernisáž v hlavním sále

            Popeleční pondělí / Jakub Vlček / artefakty ze shořelého ateliéru / vernisáž v přísálí

Zvonice:

20.00 – Vysoký Hradec / studenti a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy Hradec Králové / ukázky práce se dřevem (hudební nástroje, nábytek) / vernisáž

21.00 – Evening swing party / Banda di feste / koncert na Vaňorného náměstí

Celý večer výtvarné dílny (výroba odznaků, magnetů, skládání obřích kostek, práce se dřevem), možnost vyfotit se se živou sochou. Občerstvení. 

Dílo měsíce

sion

Informace

  • Umění ze dřeva - sezona ve Zvonici začíná

    Výstavou nazvanou Vysoký Hradec začíná sezona v Galerii ve Zvonici. Svoji dovednost při zpracování dřeva představí studenti a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy Hradec Králové. Ta se zaměřuje především na výrobu hudebních nástrojů či nábytku. Vernisáž se koná v pátek 17. 5. ve 20 hodin.

  • Koncertní abonentky již v prodeji

    Jarní sezona komorních koncertů v galerii je již minulostí, abonentky na tu podzimní si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru nebo on-line. Nabídne tři recitály: Lubomír Brabec / kytara (19. 9.); Kristina Vocetková / violoncello (31. 10.) a Matyáš Novák / klavír (28. 11.). 

  • Příměstský tábor tentokrát v prostoru

    Výtvarné objekty v prostoru budou hlavním tématem příměstského tábora v galerii. Ten se koná od 15. do 19. července pro žáky prvního stupně. Budeme se učit hledat krásu kolem nás, pracovat s hmotou, inspirovat se přímo od umělců… Program od 8.30 do 15 hodin, cena včetně stravy je 1 200 korun.

Vyhledávání