Dílo měsíce - červenec 2018

Bohumír Šumský, Vše živé z vejce, olej, sololit, 55 x 90 cm

Obraz Bohumíra Šumského, který vytvořil jako jeden z posledních, zakoupila Městská galerie od jeho manželky Hany v říjnu 2015, po skončení autorovy retrospektivní výstavy, jejíhož konání se však nedožil. Bohumír Šumský vyrůstal v rodině, kde měli k umění velmi blízko. Maminka učila zpěv a rovněž tak i sestra Ivana, dlouholetá ředitelka vysokomýtské ZUŠ. Jako malý se učil hrát na piano, na kytaru, zamiloval si literaturu, od středoškolských let psal texty a skládal i hudbu. Malovat začal až v posledních ročnících vysoké školy. Velmi brzy se vypracoval, takže už ve třiadvaceti letech měl svoji první samostatnou výstavu v pražském divadle Disk. Období socialistického realismu nebylo jeho imaginaci a experimentální tvorbě příliš nakloněno, takže se začal naplno věnovat své profesi pedagoga a malování zůstalo koníčkem. V jeho tvorbě se projevovaly stopy surrealismu i figurace, typické pro něj bylo kombinování technik a využívání různých materiálů.

Dílo měsíce

sion

Informace

  • Koncertní abonentky již v prodeji

    Jarní sezona komorních koncertů v galerii je již minulostí, abonentky na tu podzimní si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru nebo on-line. Nabídne tři recitály: Lubomír Brabec / kytara (19. 9.); Kristina Vocetková / violoncello (31. 10.) a Matyáš Novák / klavír (28. 11.). 

  • Příměstský tábor tentokrát v prostoru

    Výtvarné objekty v prostoru budou hlavním tématem příměstského tábora v galerii. Ten se koná od 15. do 19. července pro žáky prvního stupně. Budeme se učit hledat krásu kolem nás, pracovat s hmotou, inspirovat se přímo od umělců… Program od 8.30 do 15 hodin, cena včetně stravy je 1 200 korun.

Vyhledávání