Dílo měsíce - duben 2018

Jaroslav Grus, Krajina, 1981, litografie, 27,5 x 40,5 cm

Autorský tisk Jaroslava Gruse (1891 – 1983) získala v loňském roce galerie darem. Grafika patří do pozdní Grusovy tvorby, která se lišila od jeho počátečního tradičního zobrazení krajiny. Svůj osobitý styl, jež jej v podstatě provázel celý život, nalézal během 30. let. V základu vycházel z energického dotyku štětce, kdy vše viděné zjednodušil v barevné skvrny. Pracoval energicky. Zároveň se však každá kompozice výrazně opírala o perfektní kresebný základ. Jaroslav Grus je rodákem z Pardubic. Přestože náleží ke generaci, kterou v mládí, uprostřed studií, zastihla první světová válka, dokázal si najít svoji vlastní uměleckou cestu. Plně využil možností, které poskytovalo období první republiky. Byl přijat za člena spolku Mánes, což umožnilo začínajícímu umělci spoustu zajímavých kontaktů a uměleckých podnětů. Zároveň podnikl cesty do Německa, Francie, Itálie, Španělska. Po válce náležel k úspěšným oficiálním autorům. Dalo by se říci, že měl v podstatě to štěstí, že se zvláště v padesátých letech shodl se svojí dobou. Krajina byla ideálním námětem. Nedostal se do ideového střetu a jeho díla měla vždy vynikající výtvarnou úroveň. Ačkoliv žil od dob studií v Praze, často zajížděl malovat do východních Čech.

Dílo měsíce

krosch

Informace

  • Založili jsme Kruh přátel hudby

    Při Městské galerii Vysoké Mýto vzniká Kruh přátel hudby. Členem se stává, kdo si koupí abonentku. Získá nižší vstupné a také jistotu místa v přední řadě. Abonentky na jaro se  prodávají v Turistickém informačním centru od 3. prosince  za 360 Kč (jednotlivě za koncert 150 Kč). 

  • Vyšla monografie Ivana Bednáře

    Životní příběh a souborný přehled díla Ivana Bednáře přináší kniha, kterou připravila do tisku vysokomýtská galerie. Monografie vyšla u příležitosti nedožitých 95. narozenin mýtského rodáka – malíře, pedagoga, zakladatele regionálních galerií. Knihu lze zakoupit v informačním centru.

Vyhledávání