Dílo měsíce - duben 2018

Jaroslav Grus, Krajina, 1981, litografie, 27,5 x 40,5 cm

Autorský tisk Jaroslava Gruse (1891 – 1983) získala v loňském roce galerie darem. Grafika patří do pozdní Grusovy tvorby, která se lišila od jeho počátečního tradičního zobrazení krajiny. Svůj osobitý styl, jež jej v podstatě provázel celý život, nalézal během 30. let. V základu vycházel z energického dotyku štětce, kdy vše viděné zjednodušil v barevné skvrny. Pracoval energicky. Zároveň se však každá kompozice výrazně opírala o perfektní kresebný základ. Jaroslav Grus je rodákem z Pardubic. Přestože náleží ke generaci, kterou v mládí, uprostřed studií, zastihla první světová válka, dokázal si najít svoji vlastní uměleckou cestu. Plně využil možností, které poskytovalo období první republiky. Byl přijat za člena spolku Mánes, což umožnilo začínajícímu umělci spoustu zajímavých kontaktů a uměleckých podnětů. Zároveň podnikl cesty do Německa, Francie, Itálie, Španělska. Po válce náležel k úspěšným oficiálním autorům. Dalo by se říci, že měl v podstatě to štěstí, že se zvláště v padesátých letech shodl se svojí dobou. Krajina byla ideálním námětem. Nedostal se do ideového střetu a jeho díla měla vždy vynikající výtvarnou úroveň. Ačkoliv žil od dob studií v Praze, často zajížděl malovat do východních Čech.

Dílo měsíce

O518 J. Klat st. Rozkvetly kastan

Informace

 • Sezonu ve Zvonici okoření absolventi ZUŠ

  Výstava s názvem Koření zahájí letošní sezonu ve Zvonici. Své závěrečné práce představí absolventi výtvarného oboru Základní umělecké školy, Vysoké Mýto. Vernisáž se koná v pátek 18. 5. v 17 hodin. Výstava potrvá do 27. 5. Otevřena je od čtvrtka do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

 • Přednáška: První republika / mýty a fakta

  V úterý 15. 5. v 15 hodin se v sále galerie koná přednáška o První republice. Období, které je spjato s řadou ideálů, nadějí a romantických představ. Realita však byla poněkud komplikovanější. O mýtech a faktech spjatých s touto etapou historie přednáší PhDr. Michal Pehr, Ph.D. Vstupné je 50 Kč.

 • Uzavření galerie pro návštěvníky

  Z provozních důvodů bude v sobotu 12. 5.Městská galerie  Vysoké Mýto přístupná návštěvníkům až od 13 hodin.  Provoz  bude  omezen také v pátek 18. 5., kdy bude  zavřeno  od 10 do 12 hodin.

 • Příměstský tábor v galerii

  Prázdniny v galerii (16. - 20. 7.): různé výtvarné techniky, návštěva malířského ateliéru, výlet, soutěže a hry. Vše zachytíme fotoaparátem a výsledkem bude – krátký animovaný filmeček. Tábor (cena 1 000 Kč) je určen pro žáky 1. stupně ZŠ.

Vyhledávání