Dílo měsíce - červenec 2021

Ivan Bednář: Sedící akt, 1962, komb. vosková technika, karton, 69,5 x 50,5 cm

Sedící akt je součástí rozsáhlého souboru obrazů, který darovala galerii v roce 2018 manželka Ivana Bednáře, Emilie. Malíř, ilustrátor, teoretik umění a výtvarný pedagog se narodil 8. května 1923 ve Vysokém Mýtě. Po gymnáziu studoval výtvarnou výchovu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT a později Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (u profesorů Salcmana, Boudy, Lidického). V letech 1954 – 1970 pracoval ve výtvarném oddělení ministerstva kultury, zde se podílel na významném projektu vytvoření rozsáhlé sítě regionálních krajských galerií. Stál i u zrodu Městské galerie Vysoké Mýto roku 1957. V této době podnikl mnoho studijních cest po Evropě. V letech 1970 – 1984 pracoval v Národní galerii v Praze, kde vystřídal více funkcí. Politické prověrky nastupující normalizace pro něho znamenaly vyloučení z KSČ, byl donucen opustit místo vedoucího sekretariátu ředitele NG a odejít do ústraní archivu, roku 1979 přešel do Oddělení regionálních galerií. S faktem své profesní a společenské degradace se velmi těžko vyrovnával. Roku 1984 odešel do penze, věnoval se již jen vlastní tvorbě. Jejím těžištěm jsou především portréty a akty, známé jsou však i městská zákoutí a zátiší. Začínal malovat olejem, na začátku 60. let experimentoval s enkaustikou, až vytvořil vlastní voskovou techniku. Zemřel 2. ledna 1993 v Praze.

Dílo měsíce

dilo mesice 0921

Informace

  • Komorní koncert vyprodán

    Koncert My dva, který je již vyprodaný, otevře sezonu Kruhu přátel hudby. 30. 9. v 19.30 vystoupí v galerii Iva Vrátilová (klavír) s dcerou Adélou (flétna) a Jana Hošková (violoncello) se synem Dominikem (klavír). Abonentky z jara 2020 jsou v platnosti. 

Vyhledávání