Opět v plné kráse

pondělí 23. března 2020, 14:50

V dosud nebývalém rozsahu se pustila Městská galerie Vysoké Mýto do restaurování poničených uměleckých děl ve své sbírce. Zachránit se podařilo Prágrův obraz i Štursovu sochu.

Sbírkový fond e v průběhu šesti dekád, co galerie existuje, minimálně pětkrát stěhoval, což některým exponátům vůbec neprospělo. Nejvíce to odnesly sádrové plastiky, manipulovat s nimi je jako přemísťovat syrová vejce, stačí ťuknout a křehká sádra nevydrží. Obrazy zase trpí, když jsou uloženy v příliš suchém nebo příliš vlhkém prostředí, ideální vlhkost je 50 až 55 procent, při vyšší hrozí napadení plísněmi, nižší zase způsobuje zkroucení rámů (pnutím se může poškodit plátno) či vysychání a odpadávání malby.

Po té, kdy byla sbírka přestěhována na sklonku roku 2014 do moderního, klimaticky vyhovujícího, depozitáře, byl vyhodnocen její stav a vytipovány exponáty, jež je nutné restaurovat. Pro začátek jsme vybrali čtyři plastiky (z toho tři sádrové) a čtyři obrazy.

Předběžný rozpočet počítal s náklady ve výši kolem sta tisíc korun. Dotaci 45 tisíc korun poskytl na záchranu uměleckých předmětů Pardubický kraj z programu preventivní péče o muzejní sbírky a 30 tisíc přidalo Město Vysoké Mýto. Kromě toho se během loňské Noci v galerii konala veřejná sbírka na Zlatušku, jak jsme pojmenovali Štursovu plastiku mladičké dívky s názvem Po koupeli. Právě zrestaurování této sochy bylo finančně a časově nejnáročnější.

V letošním roce restaurování pokračuje.

Iveta Danko

Dílo měsíce

Jan Kanyza: Elementy, autorský tisk, 2014, 72 x 62 cm

Informace

  • Komorní koncerty pro letošek končí

    Podzimní sezona komorních koncertů v galerii předčasně skončila. Zbývající dvě vystoupení se z důvodů vládních omezení ruší. Abonentům vracíme poměrnou část vstupného v Turistickém informačním centru do konce listopadu.

Vyhledávání